CNIV 2018

Volumul CNIV 2018


Volumul CNIV 2018 - LUCRARI ACCEPTATE SPRE PUBLICARE

Volumul CNIV 2017 (Total= 52 lucrări, din 107 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708) | Secţiuni:

Sect. A - 0, 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 36, 37

Sect. B - 14, 15, 44, 45, 53, 54

Sect. C - 8, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43

Sect. D - 20, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57

Sect. E - 29, 38, 39, 41, 46, 59