CNIV 2018

“Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viață” de Eufrosina Otlăcan


“Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viață” de Eufrosina Otlăcan

Prof. univ. dr. Eufrosina Otlăcan este autoarea cărții “Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viață”, apărută la Editura Ars Docendi-Universitatea din București, în anul 2017. Autoarea este membră în Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române.

Până în prezent a publicat 11 cărți universitare de matematică și peste 120 de articole științifice, în țară și în străinătate, din următoarele domenii: analiză funcțională, topologie, modelarea matematică a sistemelor dinamice, cibernetică, educație și istoria științei. A obținut și următoarele premii: Highly Commended Award from Literati Club 2001, CASYS paper Award 2003, The Kybernetes Research Award 2005, CASYS paper Award with Belgium Cristal 2007.

Matematica este, într-o bună măsură, și o știință a modelelor. Ea transpune probleme legate de fenomene din viață - natură, tehnică, societate – în limbajul său, cu ecuații și operații, le rezolvă și transmite soluțiile obținute spre interpretare specialiștilor din domeniile concrete, cei care au furnizat problemele” afirmă autoarea.


otlacan-2
Cartea este rezultatul activităților și studiilor, după anul 1990, în cadrul Grupului de Cercetări Interdisciplinare (GCI) al CRIFST – Academia Română, și aduce un omagiu profesorilor de la Facultatea de Matematică a Universității din București, cei mai mulți dintre aceștia, având o educație pluridisciplinară, iar activitatea lor a fost atât interdisciplinară, cât si una multidisciplinară.

Multe dintre subiectele abordate reflectă o nouă abordare a evoluției și dezvoltării matematicii din România: începutul învățării la români și tranziția spre Școala de matematică din România; Creații ale academicienilor matematicieni; Matematica și științele vieții; Petrache Poenaru (1799-1875); Spiru Haret (1851-1912); Nicolae Vasilescu-Karpen (1870-1964); Dimitrie Pompeiu (1873-1954), Gheorghe Țițeica (1873-1939), Traian Lalescu (1882-1929); Victor Vâlcovici (1885-1970); Simion Stoilow (1887-1961); Petre Sergescu (1893-1939); Alexandru Froda (1894-1973); Octav Onicescu (1892-1983); Nicolae Ciorănescu (1903-1957); Constantin Drâmbă (1907-1997); Grigore C. Moisil (1906-1973); Nicolae-Victor Teodorescu (1908-2000); Solomon Marcus (1925-2016).