CNIV 2019

Simpozionul Naţional „Educație și formare pentru societatea digitală” la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova


Simpozionul Naţional „Educație și formare pentru societatea digitală” la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova

Vineri, 15 nov. 2019, Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova organizează ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional „Educație și formare pentru societatea digitală”. Manifestarea științifică avizată de ministerul de resort, se dorește a fi un cadru de manifestare a inițiativelor și a acțiunilor cadrelor didactice din mediul preuniversitar, în vederea evidențierii aspectelor referitoare la implicațiile schimbărilor generate de digitalizarea tuturor sectoarelor de activitate economico-sociale asupra educației și formării tinerei generații, a forței de muncă necesare pe o piață fluidă, în permanentă dezvoltare și guvernată de a IV-a revoluție industrială.

  • Din rapoartele elaborate la nivel mondial se estimează că aproximativ jumătate din locurile de muncă existente la nivel mondial – și 30% în Uniunea Europeană – vor dispărea în următorii 25 de ani, în condițiile apariției de noi profesii care necesită competențe digitale avansate. 
  • Simpozionul este structurate pe 4 secțiuni: 1. Educație inovativă vs. educație tradițională; 2. Revoluția digitală și piața muncii; 3. Competențele necesare în secolul XXI; 4. Promovarea carierelor STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) – exemple de bună practică.

Organizatorii au anunțat prezența la eveniment a două personalități de prestigiu ce vor prezenta următoarele alocuțiuni:
1. Primele rezultate ale Proiectului ROINFO 2018-2020 "Romanian Informatics" (vol. I & II), Istoria informaticii românești, descrisă de cei ce au trăit-o, conf. univ. dr. Marin Vlada, coord. proiectelor de e-Learning CNIV & ICVL, Universitatea din București
2. Despre destinul unui vizionar, Dr. Ștefan Odobleja - părintele ciberneticii generalizate,
ing. Ștefan Odobleja jr., președintele Fundației "Ștefan Odobleja", Drobeta -Turnu Severin

Toate lucrările participanţilor, care îndeplinesc condițiile științifice de tehnoredactare cerute de organizatori, vor fi publicate în revista electronică (CD) cu ISSN 52018 „Noile educaţii – orientări şi perspective”, nr. 6/2019. Ultima zi de înscriere este 14 nov. 2019.
Informații suplimentare se găsesc la adresa Web: http://www.stefanodoblejacraiova.ro/