CNIV 2019

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2019-05-04  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016 | 15.Lista 2017 | 16.Lista 2018

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016 | 15.Aut. 2017 | 16.Aut. 2018

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016 | 14.Eval 2017 | 15.Eval 2018


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2019 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSAREA CENTENARULUI COLEGIULUI NATIONAL "MIHAI EMINESCU" DIN SATU MARE - https://www.eminescusm.ro/prezentare/istoric


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2019 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
0. Adrian Adăscăliței (1), Prof. dr.,
Constantin Cucoș (2), Prof. dr.,
Marin Vlada (3), Conf. dr.,
(1) Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași
(2) Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași,
(3)Universitatea din București,
adrian.adascalitei[at]gmail.com
cucos[at]uaic.ro
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Abordări ePedagogice și Metodologii de învățare combinată utilizate în Predarea Disciplinelor Științifice

Abstract: learning” și analizeazăabordările e-pedagogice care utilizează TIC (Tehnologiile Informatice și de Comunicații) în domeniul programelor de educație în domeniileștiințifice, matematice, tehnice și tehnologice care pot fi recunoscute și acreditate în Uniunea Europeanăcât și la nivel internațional. Sunt analizate publicații recente ale ASEE (Societatea Americană pentru Educație în Inginerie), IEEE (Institutul de ingineri electricieni și electroniști), SEFI (Societatea Europeană pentru Educație Inginerească) și IGIP (Societatea Internațională pentru Pedagogie Inginerească). Lucrarea reflectă, de asemenea, experiența Universității Tehnice „Gh. Asachi“ din Iasi, Universității ”Al. I. Cuza” din Iași și al Universității din București în pregătirea personalului didactic (cu sprijinul Moodle Romania).
1. Jugureanu Radu, Prof. eContent Manager
Stan Magda, Profesor
Daniela Mironov Bănuță,
Gornea Bogdan, Software Developer
SIVECO Romania
radu.jugureanu[at]siveco.ro
Section: A, EXPOZITIE
Title of paper: Enciclopedia digitală “România 1918. Oameni, momente și imagini” dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918

Abstract: În premieră: Primul proiect al Fundației SIVECO, în parteneriat cu instituții prestigioase de cultură și personalități ale societății românești. Enciclopedia este oferită românilor de pretutindeni, ca un memento al celui mai important proiect național: întregirea neamului.

Acest produs software este un dar pentru toti romanii. Enciclopedia este adaptată oricărui tip de echipament și poate fi vizualizată pe PC, laptop, tabletă sau smartphone si se poate accesa pe AppStore, GooglePlay, WindowsStore si online.
CUPRINS:
I. Contextul istoric (Marele Război, Războiul în cifre și imagini);
II. România sub arme (De la neutralitate la beligeranță, De la vlădică la opincă: oameni și fapte, Marii eroi, Copiii eroi)
III. Frontul de acasă (Familia,Viața cotidiană).

Enciclopedia digitală este dedicată miilor de românce și de români care s-au sacrificat pentru ca România să fie cea întreagă de astăzi, lucrare epică, construită prin voluntariat și generozitate, ce va fi oferită gratuit școlii românești. Este cadoul nostru pentru România. Vă propunem să fiți contemporani cu acele modele reale, autentice, care prin generozitate, toleranță, sacrificiu și simplitate ne-au oferit nouă, astăzi o Românie frumoasă. Și să stați în fața lor învățându-le povestea. Oamenii despre care veți afla în această Enciclopedie nu apar în manuale, dar sunt mult mai prețioși prin caracterul lor decât mulți dintre cei ce au notorietate.

Project Coordinator: Prof. Radu Jugureanu; Instructional Designer and Author: Prof. Magda Stan; Digital Creation, Coordinator: Bogdan Gornea

Ref.: http://romania1918.eu/index.html
M. Vlada, Un dar pentru romania by Siveco, http://mvlada.blogspot.com/2017/
M. Vlada, România 1918, proiect educațional al Fundației Siveco, http://mvlada.blogspot.com/2018/04/romania-1918-proiect-educational-al.html
The World Summit Awards (WSA) 2016: SIVECO Romania represented our country with the application of "Kazakhstan, the land of the great steppe" and won the big prize in the category Culture & Tourism, https://www.worldsummitawards.org/winner

2. Denis Chiurtu, Consultant în Educație,
Microsoft România,
a-denich[at]microsoft.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Digitalizarea procesului educațional – Microsoft Teams și Minecraft Education: "învață să programezi jucându-te"

Abstract: Demonstrație practică: Digitalizarea procesului educațional – Microsoft Teams și Minecraft Education Edition

Ref.:
Informatica365, un program de training în tehnologia informației pentru profesorii și elevii din România. http://www.informatica365.ro/

3. Romaniuc Liliana, Prof. dr.,
Asociația Română de Literație (ARL),
Section: C
Title of paper: Modelele de excelenţă şi eficienţă didactică - exemple de bună practică

Abstract: ...

Ref.: Asociația Română de Literație (ARL) - http://c3.cniv.ro/?q=2018/arl

4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Clase virtuale cu Google Classroom - Metode moderne de predare-învățare

Abstract: În învățământ, activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor pentru elevii/studenții săi, trebuie concepută, proiectată și realizată (prin urmare, gândită și îmbunătățită) astfel încât aceasta să devină instructivă, atractivă și eficientă pentru elevi/studenți, iar învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii. Pentru aceste obiective, permanent, în întreaga sa activitate, un profesor va avea în vedere îmbunătățirea metodele de predare, să învețe și să cunoască metodele pedagogice moderne, să se preocupe pentru utilizezarea tehnologiilor oferite de calculator în procesul de predare-învățare, să conceapă și să utilizeze metode eficiente de evaluare în educație. Pe de altă parte, elevii/studenții vor fi antrenați și preocupați în procesul învățării pentru adaptarea atitudinii lor la schimbările din formarea lor profesională și din integrarea în societate.

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/classroom

5. Vlada Marin, Conf. dr.,
Albeanu Grigore, Prof. dr.,
Adăscăliței Adrian, Prof. dr.,
Jugureanu Radu, Prof. eContent Manager
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Proiectul național ROINFO dedicat Centenarului Marii Uniri: "Realizări românești în domeniul Informaticii"

Abstract: Editarea volumului "Informaticieni de prestigiu din România", partea I - Computing Classification System (CCS 2012, https://dl.acm.org/ccs/ccs_flat.cfm) și Lista de persoane din domeniul informaticii, partea II - realizări românești în domeniul informaticii și domeniile asociate lor (CV-uri ale unor persoane din mediul universitar, mediul IT, mediul preuniversitar). Termen finalizare: octombrie 2019.
• Complexitatea aplicaţiilor de utilizare a calculatorului în diverse domenii de activitate (inclusiv în educatie), a determinat perfecţionarea atât a sistemelor de operare şi limbajelor de programare, cât şi a tehnologiilor şi platformelor. Au fost concepute şi elaborate noi sisteme de operare, noi limbaje de programare, noi tehnologii.
• Dacă în anii ’70 inventarea şi utilizarea microprocesorului au însemnat o revoluţie în domeniul arhitecturii calculatoarelor, în anii ’90 a fost o adevărată revoluţie atât în domeniul reţelelor de calculatoare, cât şi în domeniile limbajelor de programare (Java şi JavaScript) şi sistemelor de operare (Linux, Windows). Astfel, au apărut tehnologiile Web. Trebuie menţionate dezvoltarea şi evoluţia limbajului C++, care în anii ’80 a implementat şi dezvoltat modelul orientat spre obiecte (modelul programării obiectuale are rădăcini în limbajele SmallTalk, Lisp etc.) şi programarea orientată spre obiecte (OOP-Object Oriented Programming).

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info

6. Niculescu Stelian, Prof. univ. dr.,
stelnic[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Unde, când și cum l-am cunoscut pe profesorul Gr. C. Moisil

Abstract: Începutul activităților la Centyrul de Calcul al Universității din București (CCUB) este ilustrat de un citat al Profesorului Grigore C. Moisil, fondatorul informaticii românești:
Steian Niculescu, unul dintre primii studenți ai Secției Mașini de calcul, la absolvire a fost unul dintre primii patru cercetători matematicieni ai Centrului de calcul al Universității Bucuresti. Sunt zece ani de atunci; îmi aduc aminte de munca dusă în odăitele din Str. Negustori 9. Trebuia să descoperim o meserie nouă, să aflăm ce înseamnă “a programa la calculator”. Știam că vom avea un calculator; la IFA, calculatorul CIFA 3, care se construia pentru Centrul nostru de calcul și Maria Roceric (căsătorită Lovin), inginer, asista la construcție pentru a ști să-l întrețină și să-l repare. Matematicienii Centrului trebuia să raspundă la intrebarea: Ce trebuie să facă un matematician la un Centru de calcul ? Centrul de calcul a cautat, înca din 1963, să învețe pe alții Știinta calculatoarelor. Stelian Niculescu a predat numeroase cursuri din domenii ale Științei calculatoarelor, ultimul fiind cel pe care, în primăvera și vara 1972 l-a predat la ICI, unde s-a transferat în 1970 (anul înființării ICI) … E bine că Stelian Niculescu și-a strâns într-un volum lecțiile sale despre FORTRAN: sunt lecții lung gândite, în care e vizibil faptul că autorul are o bogată experiență de muncă la calculator.“ (extras din prefața la cartea Stelian Niculescu, “Ïnițiere în FORTRAN”, Editura Tehnică, 1972).

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/stelian


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.