CNIV 2019

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2019-10-16  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016 | 15.Lista 2017 | 16.Lista 2018

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016 | 15.Aut. 2017 | 16.Aut. 2018

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016 | 14.Eval 2017 | 15.Eval 2018


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2019 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSAREA CENTENARULUI COLEGIULUI NATIONAL "MIHAI EMINESCU" DIN SATU MARE - https://www.eminescusm.ro/prezentare/istoric


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2019 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
0a. Ferucio Laurențiu Țiplea, Prof. dr.,

Facultatea de Informatică,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
ferucio.tiplea[at]uaic.ro

Section: A
Title of paper: Atitudini actuale privind Informatica în România. Transfer tehnologic invers și teama de matematică

Abstract: Oferta de licență la universități de prestigiu din străinătate a început să își facă simțită destul de bine prezența și în România. Este foarte posibil ca în viitorul apropiat să asistăm la o migrație substanțială a liceenilor nostri de elită către facultăți de informatică din străinătate. Dorința de afirmare specifică vârstei va face ca decizia acestora să fie luată, fără doar și poate, pe baza calității ofertei academice. Astfel de liceeni, cu excepții neglijabile, nu se vor mai întoarce în țară pentru programe de master sau doctorat în informatică. Cum oferta națională la master și doctorat în informatică este calitativ inferioară celei din țări ale Europei de Vest, America etc., migrația absolvenților de licență din informatica românească va căpăta și ea noi valențe, în detrimentul mediului academic național.
0b. Ferucio Laurențiu Țiplea, Prof. dr.,

Facultatea de Informatică,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
ferucio.tiplea[at]uaic.ro

Section: A
Title of paper: Opinii privind promovarea academică în România. Perfecționarea prin doctorat

Abstract: Perfecționarea prin doctorat. Pe cât de stânjenit sunt în a vorbi despre doctorat la modul general, pe atât de lesne și în cunoștință de cauză îmi este a vorbi despre doctorat în informatică în România zilelor noastre. Sunt de acord că informatica este un domeniu relativ tânăr în România, dar aceasta nu scuză sub nicio formă brambureala care s-a creat relativ la desfășurarea procesului de doctorat cât și la acordarea titlului de doctor în informatică. În mod frecvent am auzit afirmații de genul „aceasta este o teză bună de master”, atunci când de fapt se discuta despre o teză de doctorat. Poate că prea frecventa întâlnire cu această sintagmă m-a determinat să îmi exprim gândurile asupra doctoratului în informatică în România. Poate că inconsecvențele între listele de criterii de acordare a titlului de doctor în informatică, pe care le-am văzut de-a lungul timpului, m-au determinat să răbufnesc. Poate că referatele de complezență pe care le-am văzut la (prea) multe teze de doctorat m-au determinat să mă întreb cum de a fost posibil să fie scrise. Nimeni nu este deținătorul adevărului absolut, nimeni nu este creatorul criteriilor perfecte, dar este oare atât de greu să ne uităm la colegii din țările unde lucrurile merg bine și să încercăm să facem la fel?
0c. Radu Jugureanu (1), Prof., Senior Educational Expert,
Dorina Jugureanu (2), Prof.,

(1) Horváth & Partner Management Consulting GmbH
Senior Educational Expert,
radu.jugureanu[at]external.horvath-partners.com
(2)Colegiul Național Mihai Eminescu, București
dorina.jugureanu[at]gmail.com

Section: A
Title of paper: Pagini din istoria informatizării mediului preuniversitar românesc - Scurt istoric al Internetului în România

Abstract: Suntem ferm convinși că succesul Industriei IT din România se datorează și dascălilor români din învățământul preuniversitar, care au știut să se aplece, cu dăruire, formării viitorilor experți din informatica românească și mediului universitar care a știut să întrețină flacăra aprinsă în anii de gimnaziu sau de liceu. Am construit cu toții o industrie, poate singura, care se află într-un top mondial. România are toate calitățile pentru a deveni una dintre țările puternic informatizate ale lumii. Avem tradiție în acest sens și avem competențele necesare și suficiente pentru a face saltul direct către Societatea Informațională, „arzând” etapele parcurse de alte țări. Aceasta este șansa strategică a României și această șansă trebuie pregătită și pusă în valoare de către școala românească, prin: continuarea și accelerarea informatizării; revigorarea culturii pedagogice în interiorul școlii; restaurarea statutului profesional și social al cadrelor didactice. România a avut același parcurs evolutiv, în ceea ce privește informatizarea sistemului educațional, ca toate țările civilizate. Desigur, cu viteze mai mari sau mai mici, cu beneficii în dimensiunea bunăstării sociale mai palide sau mai pregnante, România s-a regăsit în clubul țărilor ce au avut investiții private sau publice pentru eEducație . Lucrarea prezintă pagini din istoria informaticii românești - Scurt istoric al Internetului în Romania, viziunea noastră vis a vis de evenimente petrecute între anii 1990-1999.
0d. Stelian Niculescu, Prof. univ. dr.,

Universitatea Politehnica din Bucuresti,
stelnic[at]yahoo.com

Section: A

Title of paper: Secția „Mașini de Calcul” și Centrul de Calcul (CCUB) de la Facultatea de Matematică -Universitatea din București, înființate de acad. Gr. C. Moisil

Abstract: În anul universitar 1959-1960, acad. Grigore C. Moisil a înființat secția „Mașini de Calcul” la Facultatea de Matematică și Fizică din cadrul Universității din București. Specializarea „Mașini de Calcul” era urmată de studenți în ultimii doi ani de studii (în acea vreme studiilor la matematică durau 5 ani). În anul 1962 a înființat Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), iar în anul 1968, datorită prestigiului acad. Moisil impus în fața conducerii statului de atunci, firma IBM a organizat o expoziție cu un calculator IBM 360/30. Acest calculator a fost instalat în locația din str. Mircea Vulcănescu (atunci Ștefan Furtună). Cu această ocazie, mulți oameni din București, de la diverse întreprinderi – doritori, urmau – cum le numea Moisil, „cursuri libere”, cursuri libere la care venea oricine să învețe să programeze și foarte mulți oameni au învățat să programeze.

1. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: 70 de ani de la înființarea Institutului de Fizică Atomică (IFA) de la Magurele, unde s-a construit primul calculator românesc CIFA 1

Abstract: Motto: ”Ştiinţa evoluează aşa repede şi aduce aşa de mari variaţii în posibilităţile vieţii încât, dacă o ţară nu cultivă ştiinţa cu maximum de efort, ea îşi va înceta dialogul cu alte ţări.” acad. Horia Hulubei (1896-1972), fondatorul Institutului de Fizică al Academiei (1949), devenit ulterior Institutului de Fizică Atomică (IFA), anul 1956.

Recent, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) și revista Curierul de Fizică (CdF nr. 84/2019) au marcat sarbătorirea a 70 de ani de la înființarea Institutului de Fizică Atomică (IFA)

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2019/ifa-70

2. Adrian Adăscăliței (1), Prof. Dr.
Constantin Cucoș (2), Prof. Dr.
Marin Vlada (3), Conf. Dr.
(1) Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași
(2) Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași
(3) Universitatea din București
adrian.adascalitei[at]gmail.com,
cucos[at]uaic.ro
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând laboratoarele online intr-un mediu virtual de învățare

Abstract: Acest articol de sinteză prezintă metodele pedagogice informatice (tehnologiile informatice și de comunicații folosite în instruire) actuale necesare proiectării și implementării unui Program STEM (Science/Științe, Technology/Tehnologie, Engineering/Inginerie și Mathematics/Matematici), incluzând și utilizarea unor laboratoare online.
1. Pregătirea profesorilor STEM pentru a utiliza medii de învățare mixte - Acest modul / capitol permite instructorilor să-și aprecieze nivelul de pregătire necesar pentru a preda online. Prin autoevaluare și reflecție, profesorii pot dezvolta un plan de acțiune prin care să-și îmbunătățească abilitățile practice și să devină un profesor online eficient.
2. Laboratoare online în educația științifică, STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematici) - Dezvoltarea gândirii critice în timp ce elevii lucrează cu resurse virtuale este foarte importantă, iar elevii trebuie să înțeleagă ce fel de rezultate colectează și analizează pentru fiecare experiment. Este important ca elevul să poată nu numai să efectueze experimentul corect, ci să și interpreteze corect rezultatele.
3. Educație Științifică STEM în Europa - Studiile privind politicile și practicile educaționale în Europa finanțate de Comisia Europeană au arătat că în sistemele europene de învățământ din Europa: studiile STEM au o atractivitate scăzută, iar piața muncii în sectoarele STEM nu este satisfăcută.
3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: "ROMANIAN INFORMATICS 2018-2020", primele rezultate - Proiectul național al unei istorii a informaticii românești: apariție, dezvoltare și impact

Abstract: The article describes the first results of the ROINFO Project 2018-2020. The ROINFO project "Romanian Informatics” aims to develop studies and researches to describe and to explain the "phenomenon" of the emergence, evolution, and development of Informatics in Romania. The volumes "History of Romanian Informatics - Appearance, Development and Impact" clearly describe the understanding of the evolution of informatics both at international level and in Romania, through our experiences and results in Computer Science/Informatics studies and research. VOLUME I (Chapter 1 of the Project Plan) entitled "The International Context of Computer Appearance and Evolution" addresses the following themes: The Computing-History and Evolution Concept; Chronology of computing-history and evolution; Report of the ACM Curriculum Committee on Computer Science, USA, 1968 (Gr. C. Moisil); Report "The Situation and Perspectives of Computer Evolution", Europe, 1966 (W. K. De Bruijn); The emergence and evolution of: computing systems, information society, programming languages, operating systems, databases, computer networks; Innovative ideas for the emergence of the Internet system; From recursivity to the Turing universal machine and Horn clauses. VOLUME II (Chapter 2 of the project plan) entitled "The National Context of the Founding and Evolution of Romanian Informatics" addresses the following themes: In the centennial year 2018/2019, the meeting of generations of informatics; Ştefan Odobleja, the precursor of Cybernetics and Informatics; Romanian Contribution to Algebraic Theory of Automata (C. C. Moisil); Grigore C. Moisil, founder of Romanian computer science; Solomon Marcus, the border mathematician and interdisciplinary scientist; Victor Toma, the pioneer of building Romanian computers; Tiberiu Popoviciu, one of the founders of the Romanian computer science; Dan D. Farcas, the pioneer mathematician of neural networks; Stages in the foundation and evolution of Romanian informatics; Training in computer science, 1955-1970; The Role of the Academy of Sciences of Romania in the Informatics Development in our Country (Grigore C. Moisil); PLUB (Programming Language of the University of Bucharest) - a project of the 70s at the Computer Center of the University of Bucharest (CCUB); Ph.D. theses of informatics, cybernetics, and computers; IT programs and strategies in Romania.

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir

4. Isoc Dorin, Prof. univ. dr. ing.,
GRAUR (Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara)
dorin.isoc[at]graur.org
Section: A
Title of paper: Instruirea cibernetică: o cale reală spre reforma învăţământului de inginerie

Abstract: Existenţa conceptelor şi realizărilor de e-learning este departe de acoperirea tuturor aspectelor presupuse de reforma învăţământului superior actual. Explicaţia este că e-learningul reprezintă, în formele cunoscute, doar inserţii punctuale şi parţiale ale unor soluţii informatice pe un cadru anacronic, ineficient, şi mai puţin o soluţie care să ajusteze coerent esenţa învăţământului. Serviciul profesional Cybertrainer, dezvoltat şi lansat de autor, produce o schimbare în profunzime a relaţiei student-profesor şi înlocuirea celui din urmă printr-o succesiune unică de activităţi ale studenţilor destinate formulări de probleme împreună cu soluţionarea problemelor propuse. Serviciul dezvoltat asigură a) modificarea relaţiei fundamentale a şcolii, b) orientarea naturală a învăţării cu însuşirea intrinsecă a principiilor „gândirii critice”, c) deservirea nemijlocită a studenţilor potrivit exigenţelor impuse, a aşteptărilor personale şi acoperirii raţionale a diversităţii individuale, d) evaluarea automată a activităţii studenţilor. Prin activarea microînvăţării ca mijloc de pregătire a suportului propus pentru însuşirea de cunoştinţe şi deprinderi se creează premisele adaptării locale a ingineriei la contextul de învăţare în evoluţie dar şi contextul de reorientare a specializării solicitat de beneficiarul potenţial.
Prezentarea serviciului se face succint, în ideea sublinierii conexiunii funcţionale dintre utilizarea sistematică a serviciului şi efectele necesare, măsurabile şi repetabile ale reformei educaţiei inginereşti. Se insistă asupra modificărilor necesare pregătirii personalului didactic actual, asupra creşterii eficienţei învăţării şi asupra economicităţii asupra alocării bugetare. Se mai insistă asupra faptului că Cybertrainer este o alternativă adaptabilă la metodele şi tehnicile existente dar are şi marele avantaj de a produce tehnologizarea efectivă a procesului de însuşire de cunoştinţe direct exploatabile.
5. Élthes Zoltán, Conf. univ. dr.,
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Utilizarea codului QR în educaţie

Abstract: Didactica predării informaticii este într-o continuă schimbare, transformare. Utilizarea în educaţie a noilor tehnologii apărute şi exploatarea capabilităţilor tehnologice capătă un rol din ce în ce mai accentuat. Codurile QR s-au dovedit a fi foarte eficiente şi în educaţie, deoarece oferă acces rapid la un conţinut digital. Aceste coduri reprezintă şi o modalitate de stimulare a interesului elevilor şi de a aduce un suflu nou în procesul de învăţare. Poate fi şi o modalitate foarte bună de a învăţa într-un mod nou, îmbinând un exerciţiu fizic cu cel intelectual. În această publicație voi prezenta posibilităţile oferite de codurile QR, caracteristicile şi aplicabilitatea acestor coduri, utilizarea lor în proiecte internaţionale de educaţie. Mă voi referi şi la proiecte, cercetări aferente codurilor QR.
6. Băsu Mihaela, Prof. dr. ing. ,
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea platformelor electronice în procesul de predare-învățare-evaluare

Abstract: Implementarea tehnologiilor TIC în educaţie încurajează atât cadrele didactice, cât și elevii să adopte un rol mai activ în procesul de predare-învățare-evaluare. Succesul lor se datorează în primul rând posibilității de comunicare pe care o oferă, ușurinței cu care pot fi folosite și, nu în ultimul rând, faptului că sunt un mediu controlat, în care cadrul didactic poate vizualiza fiecare conținut sau mesaj distribuit. De asemenea, se remarcă uşurinţa cu care se pot folosi și apropia mediul şcolar de tânăra generaţie, desăvârşind procesul de învățare prin mijloace moderne, pe placul elevilor, exact în mediul în care aceștia se simt cel mai bine. Platformele se dovedesc un instrument deosebit de util și flexibil, putând fi integrat atât în sălile de curs, ca suport de comunicare, experimentare și învățare colaborativă, cât și în cazul învățământului la distanță.
7. Băsu Mihaela, Prof. dr. ing. ,
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea platformei Bookcreator pentru realizarea de materiale în format digital

Abstract: Bookcreator este o platformă prin care se pot crea materiale în format electronic pe un calculator (Chrome) sau pe tabletă (Ipad). La realizarea acestora pot contribui un autor sau mai mulţi. Elevii sau studenții pot fi invitaţi de profesor să contribuie la scrierea unei cărţi, a unui jurnal de cercetare, a unui raport științific etc. Materialele se pot reedita, trimite, stoca în bibliotecă sau descărca după creare.
Articolul prezintă pașii ce trebuie urmați pentru crearea acestor materiale, precum și avantajele utilizării acestei platforme în parteneriat educațional cu elevii sau studenții. Este prezentat și un exemplu de bună practică: realizarea unui ghid de informare și prevenire cu privire la consumul de droguri, care a fost realizat de elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași.
8. Savin Irina Isabella, Prof. dr. ing. ,
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Strategii didactice care conduc la creșterea progresului în procesul de învățare al elevilor

Abstract: În contextul societăţii actuale, confruntată cu numeroase şi complexe provocări, profesorii sunt chemaţi „să părăsească algoritmul monoton al rutinei”, să apeleze cu curaj şi responsabilitate la aplicarea creativă a noilor paradigme în proiectarea şi realizarea activităţilor educative.
Aşa se explică orientarea didacticii moderne către dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, pe demersuri interactive ce respectă profilul psihologic de vârstă şi individual al elevului, trebuinţele şi ritmul propriu de învăţare.
Observarea sistematică şi cunoaşterea autentică a practicii educaţionale evidenţiază însă o oarecare inerţie şi adesea dificultăţi în decodificarea şi aplicarea corectă de către profesori a principiilor şi exigenţelor noilor metodologii.
Aceste dificultăţi vizează atât respectarea raportului informativ-formativ în cadrul educaţiei cognitive /intelectuale a elevilor, eludarea legităţilor psihologice ale învăţării în construirea situaţiilor de instruire, nerespectarea individualităţii elevului, cât şi unele confuzii între metodele şi tehnicile interactive de predare-învăţare şi metodele alternative de evaluare a rezultatelor şcolare.
Principalele direcţii de restructurare vizează:
- Centrarea pe elev şi mutarea accentului de pe predare pe învăţare
- Regândirea raportului dintre abordarea disciplinară şi abordarea integrată a învăţării
- Regândirea bugetului de timp alocat învăţării
9. Savin Irina Isabella, Prof. dr. ing. ,
Edțanu Ștefan, Elev ,
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Succesul în carieră garantat de recunoașterea competențelor obținute la nivel de școală

Abstract: Competențele (lingvistice, digitale, profesionale) și abilitățile recunoscute la nivel european și nu numai, la finalizarea unui liceu cu profil tehnic, îi ajută pe tinerii absolvenți să își găsească mult mai rapid job-uri pe piața muncii.
În lipsa acestora, chiar și cele mai bune calități nu pot fi valorificate.
Sigur că ceea ce îi face unici din punct de vedere profesional contează, însă succesul pe termen lung depinde de anumite competente indispensabile.
Există o serie de competențe căutate de orice angajator. Acestea sunt esențiale atât pentru găsirea celui mai bun job, cât și pentru dezvoltarea profesională ulterioară.
10. Burlacu Natalia, Conf. univ. dr. ,
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Informatică și Matematică, Rep. Moldova
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Gândire algoritmică: concept și analiză a resurselor educaționale digitale formative

Abstract: The present article contains an analytical framework regarding the concept of algorithmic thinking (AT): semantics, the area of use, the training mode, the imperatives of developing and implementing of the cognitive skills related to the notion of the AT.
The is also given the description of modern digital educational resources through which AT can be formed and / or developed by interested peoples in different didactical circumstances: in the classroom and / or in the non-formal framework in this article.
The author considers that the concept of AT already acquires emergent features and in a very short time it will become a natural component in the functional literacy of children and adults in the during of the fifth industrial revolution, which is characterized as an era of artificial intelligence and interaction between the human and machine.
11. Radu Rădescu, Prof. univ. dr. ,
Universitatea POLITEHNICA din București
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Aplicație e-learning pentru studiul compresiei de date în protocoale de comunicaţie serială

Abstract: Lucrarea de față îşi propune descrierea dezvoltării și implementării unei aplicații de creare de conținut e-learning pentru prezentarea și învățarea tehnicilor de compresie fără pierderi a datelor pentru protocoalele de transmisiune serială. Abordarea presupune solicitarea capacității de înţelegere și asimilare într-o clasă virtuală, în care gradul de dificultate al învățării online creşte progresiv pe parcursul aplicației e-learning. Se studiază mai întâi standardul de comunicație MNP deoarece acesta presupune o înţelegere mai facilă. Studiul standardului MNP pornește de la clasa MNP5, a cărei introducere a reprezentat un moment important în istoria compresiei de date fără pierderi. Clasa 5 dispune de cel mai simplu algoritm de compresie şi poate fi privită ca o introducere utilă în înţelegerea celorlalte standarde mai complexe. Clasa MNP7 reprezintă o evoluţie firească a clasei 5. Deşi mai complexă, aceasta urmăreşte aceeaşi logică, diferenţele conceptuale dintre cele două fiind minore. Se studiază apoi prima recomandare ITU-T, care stă la baza standardelor de comunicație serială V42bis și V44. Ordonarea etapelor de învățare urmăreşte, pe lângă o abordare progresivă din punctul de vedere al complexităţii, și o respectare a apariţiei cronologice a standardelor de comunicație învățate. Fiecare standard este studiat într-un mod interactiv, prin accesarea secțiunii corespunzătoare din cadrul aplicaţiei. În felul acesta, se încearcă stimularea intuiției și a motivației în înţelegerea funcționării algoritmilor studiați, prin vizualizarea progresivă a rezultatelor compresiei şi prin compararea performanțelor acestora, folosind metode analitice și vizuale. Aplicaţia e-learning este interactivă și adaptivă, cu o interfață grafică logic de urmărit și simplu de utilizat, fiind realizată în limbajul de programare C#. Aplicația astfel proiectată se poate folosi în cadrul laboratoarelor virtuale create și integrate în platforma de învățământ online Easy-Learning, inițiată și dezvoltată în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din Universitatea POLITEHNICA din București.
12. Radu Rădescu, Prof. univ. dr. ,
Universitatea POLITEHNICA din București
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Aplicație e-learning pentru studiul compresiei fișierelor imagine prin standardul JPEG-2000

Abstract: Scopul acestui articol este descrierea dezvoltării și implementării unei aplicații de creare de conținut e-learning interactiv pentru învățarea într-un laborator virtual a noţiunilor referitoare la compresia fişierelor imagine prin standardele JPEG şi, în special, JPEG 2000. Aplicația permite familiarizarea cu procedurile de compresie a imaginilor și observarea comparativă a rezultatelor după comprimarea fișierelor imagine la diferite valori ale factorului de calitate. Pentru obținerea rezultatelor experimentale, se folosește ca bază de date de plecare un set de imagini alcătuit după criteriul reprezentativității, cu parametri și caracteristici variate în termenii rezoluției, numărului de culori, dimensiunilor și calității, astfel încât să ofere utilizatorului posibilitatea de analiză comparativă și de apreciere sau evaluare complexă a diferitelor valori ale factorului de calitate care poate fi selectat, dar și a raportului de compresie obținut pentru fiecare imagine în parte, astfel încât să furnizeze un echilibru optim între calitatea vizuală și mărimea fișierului rezultat. Abordarea presupune solicitarea capacității de înţelegere și asimilare într-o clasă virtuală, în care gradul de dificultate al învățării online creşte progresiv pe parcursul aplicației e-learning. Aplicaţia e-learning are o interfață grafică intuitivă și ușor de operat, fiind realizată în Java și rulând sub sistemul de operare Windows. Aceasta permite o mare libertate de opțiune a utilizatorului în ceea ce privește natura imaginilor studiate, dar și facilități de interpretare a rezultatelor experimentale, în funcție de sursa imaginii sau domeniul de aplicație: internet, fotografie digitală, imagistică medicală, imagistică wireless, imagistica documentelor, teledetecție și localizare GPS, aplicații științifice și industriale, cinema digital, arhivare de imagini, securitate și supraveghere, tipărire și scanare digitală etc. Aplicația astfel proiectată se poate folosi în cadrul laboratoarelor virtuale create și integrate în platforma de învățământ online Easy-Learning, inițiată și dezvoltată în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din Universitatea POLITEHNICA din București.
13. Dorin Isoc, Prof. univ. dr. ,
Surubaru Teodora, Psiholog ,
Amalia Isoc, Ing. ,
Organizatia GRAUR (Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara)
dorin.isoc[at]graur.org
Section: A
Title of paper: Poate deveni instruirea cibernetică tehnologie pedagogică?

Abstract: Gândirea critică este cerinţă tot mai des invocată încă de la începutul secolului al XX-lea. Originea ei în filozofie a creat pentru mulţi ideea că este un atribut posibil la educaţiei. Aparent simplă ca exprimare, gândirea filozofică aduce condiţii suplimentare învăţării pe care o vede tot mai apropiată de realitate. In ciuda disputelor teoretice, aplicaţiile concrete au lipsit întotdeauna. Abundă însă statisticile care pun studenţii în faţa unor baterii de teste sau probleme. Cercetarea noastră aduce în prim plan serviciul profesional Cybertrainer, dezvoltat şi lansat de autori, care aduce două provocări noi. Prima provocare este că profesorul este îndepărtat tot mai mult de procesul învăţare propriu-zis. Astfel este eliminată restricţia artificială ca şcoala să se facă prin respectarea disciplinelor şcolare. Obiectul de învăţare devine tot mai mult, realitatea, înlănţuirea firească a cunoştinţelor pentru rezolvarea de probleme. Ca eficienţa să fie maximă, însăşi esenţa învăţării este stilizată pe perechea problemă-soluţie. A doua provocare este cea care lasă la îndemâna profesorului construirea imaginii de ansamblu. Profesorul este cel care intervine prin oferirea de modele de exprimare, de redactare a problemelor şi soluţiilor. Aceste modele sunt specifice domeniului de studiu iar respectarea lor este încredinţată exigenţei vii a studenţilor.
Descrierea şi exemplificarea modului de lucru pune în evidenţă că de această dată intervenţia în sistemul de învăţare este fără specific, este liberă de context, este firească. In mod concret, această intervenţie apare ca o tehnologie care învăţată poate fi aplicată de fiecare dată de-a lungul vieţii profesionale.
14. Petcu (Radu) Anamaria, Doctorand,
Universitatea din București, Școala Doctorală Științe ale Educației
anaordi[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Utilizarea produselor software educaționale în activitățile de cunoaștere a mediului la grădiniță

Abstract: Acest articol dorește să ofere un exemplu de bună practică în ceea ce privește utilizarea software educationale în activitățile de cunoaștere a mediului la grădiniță. Ultimele decenii au adus o continuă dezvoltarea a tehnologiilor multimedia utilizate în predare-învățare. Trebuie avut în vedere faptul că a scăzut vărsta la care copiii interacționează cu tehnologia, de aceea trebuie utilizată în favoarea achizițiilor noi această pasiune a copiilor. Metodele tradiționale, utilizate exclusiv, vin în contradicție cu noua generație de copii, ce are acces la multitudinea de mijloace tehnice care le solicit interesul.Prin calitățile sale, TIC contribuie în mod particularla acordarea de șanse egale tuturor utilizatorilor, furnizarea unei educații de calitate, dezvoltarea profesională a formatorilor și o administrare mai eficientă a învățământului (Balazsi,2008).
15. Gargaun Catalin, Prof.,
Colegiul National "Ferdinad I" Bacau
catalin_costel[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Calculatoare Cuantice

Abstract: În ultimul timp se vorbește foarte mult despre computerele cuantice. Apar știri despre cum "vor schimba lumea" și cum "deschid perspective și dimensiuni noi". Universitățile occidentale îsi promoveaza cu obstinație prototipurile de microprocesoare cuantice la care lucrează sau aplicabilitațile ideilor de mecanică cuantică în silicon si propun noi și noi teorii. Dar nu suntem înca lamuriti - Cum funcționează? Ce face de fapt un computer cuantic? Cine lucreaza cu ele, de fapt? Și poate cea mai importantă întrebare: De ce ar trebui să ne pese?
Un lucru foarte interesant este că acest tip de computere pentru a funcționa la capacitate și performanțe maxime au nevoie de o temperatură ambientală ce tinde spre zero absolut, asta reprezentând nu mai puțin de -273 de grade Celsius, iar costurile unui astfel de computer cuantic ajung la aproximativ 15 milioane de dolari.
16. Gargaun Nicoleta, Prof.,
Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacau
ananicoleta2002[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Realitatea Virtuala

Abstract: Conceptul de realitate virtuală (Virtual Reality) derivă din termenii de realitate și virtual. Virtualul presupune absența unor limite vizuale, palpabile. Practic este legat de imaginație și minte. Astfel, realitatea virtuală ar putea fi tradusă prin realitatea imaginativă, a viselor. Asta poate presupune multe opțiuni dar și o emulare specifică a realității.
Realitatea virtuală (Virtual Reality sau prescurtat VR) este una din tehnologiile de ultimă generație, care cunosc o dezvoltare incredibilă și o popularitate crescândă. Așa cum se poate subînțelege din nume - realitate virtuală - prin intermediul acestei tehnologii vei putea să experimentezi o realitate care nu există, creată de un calculator.
Spre deosebire de realitatea augmentată (AR), care permite suprapunerea unei realității artificiale (virtuale) peste cea reală, realitatea virtuală nu este concepută pentru a extinde realitatea așa cum o putem percepe cu ochii, urechile și celelalte simțuri, ci recreează o realitate în totalitate separată de cea fizică.
17. Virgil Paraschiveanu, Dr.,
Centrul de Educatie Aplicata
Virgil.paraschiveanu[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Peer to Peer Education - Business modeling and strategies

Abstract: This paper explores ways in which P2P Learning model works in decentralized Education systems as well as within formal education, with a focus on higher education. A particular emphasis will be given to business modeling and structuring revenue and operational management of products that adopted p2p learning, broken down to business analysis / planning and scoping business strategies to support wider education ecosystems and harnessing disruption and Effectiveness of having learners share similar experiences with significant benefits.
18. Balmuș Nicolae, Conf. univ. dr.,
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Chișinău
nicolae.balmus[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MDC -software pentru crearea manualelor digitale școlare prin colaborare

Abstract: MDC este un software educațional cu ajutorul căruia profesorii, în baza variantelor *.pdf ale manualelor oficiale sau neoficiale, pot realiza manuale digitale interactive cu resurse digitale (audio, video, teste, prezentări electronice, experimente și lucrări de laborator virtuale și multe alte resurse utile) personale adaptate la clasa de elevi cu care se lucrează. Softul conține opțiuni cu ajutorul cărora utilizatorul redactează (creează, include sau exclude) orice tip de resurse. Deoarece procesul de creare a resurselor este partea cea mai voluminoasă în realizarea unui manual digital interactiv, recomandăm profesorilor să formeze grupuri de colaborare în care se va dezvolta MDC la disciplina școlară pe care o predau. Sunt disponibile variante ”demo” pentru multe discipline solare din învățământul primar și gimnazial (clasele V-VII).
Profesorii de fizică clasa a VI-a pot descărca variantele ”demo” ale următoarelor manualelor MDC de fizică:
Mihail Penescu (manual neoficial)
https://drive.google.com/open?id=1oqXQ0vxZytI1whu8SJNevPR-JfmK1WcB
Mihaela Garabet și al. (manual oficial)
https://drive.google.com/open?id=1hbr96pfOhXLX53dUMBYLocKIs-PNJyRh
Carmen Gabriela Bostan și al. (manual oficial)
https://drive.google.com/open?id=1CQDU8n24PY_JD9ocOTO4F6wLo1oe6g4U
19. Casian Gavriș, Elev,
Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Nicoleta Cherecheș, Prof.,
Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Aventura cunoașterii. O abordare transdisciplinară a Istoriei

Abstract: Suntem în Era Big Dates, copleșiți de boom-ul informatic. Într-o lume plină de informații irelevante, claritatea este putere. Acesta este principiul pe care ne-am organizat aplicația, Aventura cunoașerii fiind o călătorie care îi poartă pe utilizatori de la rădăcinile evolutive ale omului până la epoca ingineriei genetice, pentru a descoperi cine este Homo Sapiens. Noutatea aplicației noastre nu constă în informațiile concentrate, ci în modul în care le-am organizat, subordonate scopului nostru, acela de a realiza o resursă educațională interactivă în metodologia Transdisciplinarității experimentale. Considerăm că aplicația pe care o prezentăm este doar un punct de plecare pentru un proiect care va genera saltul înspre noul tipar educațional cerut imperativ de societatea bazată pe Cunoaștere, fără, însă, a provoca o ruptură față de Tradiție și care să ofere, prin abordarea inter și transdisciplinară, accesul la unitatea Cunoașterii ( prin punți între științele exacte și științele umaniste, între știință și Tradiție, între cunoaștere și ființă).
20. Mara Savinescu, Elev,
Simina Bârle, Elev,
Silvia Manoliu, Elev,
Ariana Pop, Elev,
Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Claudia Pop , Prof.,
Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MOUNTSEE

Abstract: Explorarea unor ținuturi izolate, ostile, expedițiile la mare altitudine (Everest, Himalaya, K2 ș.a.), Trail running sau simpla drumeție pe munte, vara, dar mai cu seamă iarna, ridică probleme chiar și celor experimentați, cu atât mai mult celor mai puțin inițiați în tainele munților sau în explorările de anduranță. Hărțile, telefonul prin satelit, echipamentul pot să fie insuficiente în condiții extreme, când supraviețuirea și reușita unei expediții pot depinde de câteva detalii care fac diferența între viață și moarte. Demersul nostru de cercetare propune câteva soluții care ilustrează modul în care tehnologia de ultimă generație poate optimiza expedițiile montane, cercetarea în zonele arctice sau ajută nevăzătorii care practică sporturi montane de anduranță.
21. Călina Oprea, Elev,
Ștefana Ursu, Elev,
Dănuț Bogdan, Elev,
Antonio Morar, Elev,
Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Claudia Pop , Prof.,
Viorel Solschi, Prof.,
Atelier Transdisciplinar, Centrul Județean de Excelență Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MOUNTAIN LIFE SAVER

Abstract: Fiecare om are un Everest al său. Muntele fascinează și atrage, impune legi, încălcarea lor conducând la accidente sau chiar la tragedii. Statisticile mondiale vorbesc despre accidentele montane, despre eroii care salvează drumeți căzuți în râpe sau chiar alpiniști încercați. Salvamontiștii, paramedicii, asistenții medicali, jandarmii montani, câinii antrenați pentru misiuni montane constituie un cluster specializat pentru salvări montane. Dificultatea apare la coborârea răniților, cu targa, kilometrii întregi, contra-cronometru, fiecare secundă făcând diferența între viață și moarte.
Proiectul nostru propune soluții innovative pentru salvări montane, în care tehnologia optimizează operațiunile de căutare – salvare, în vederea reducerii numărului de victime accidentate, bolnave sau rătăcite pe versanții munților ori să intervină în caz de calamităţi sau dezastre în zonele montane.
22. Buhai Ilenuța, Prof.,
Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” din Roman
buhai_ilenutza[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Conținut interactiv cu H5P în Moodle

Abstract: Influența utilizării resurselor digitale în activitatea didactică se face simțită din ce în ce mai mult, efectele benefice ale tehnologiei e-learning sunt incontestabile.În ultimii ani s-au dezvoltat aplicații care permit crearea de conținut interactiv și care contribuie la realizarea unor cursuri dinamice. Una dintre acestea este limbajul H5P și vine în sprijinul profesorilor, în procesul complex de predare-învățare-evaluare, tocmai pentru că lumea digitală îi atrage pe elevi; resursele de învățare – individuală sau colaborativă- concepute cu H5P, se pot utiliza independent în mediul online,pe site-ul www.h5p.org însă, există posibilitatea exportului și organizării conținuturilor generate cu ajutorul H5P într-un spațiu comun, așa încât să aibă eficiență didactică maximă,pe platforma Moodle (reteaua EDU.ro.în varianta din România), dar și pe platforme cum ar fi: Drupal, WordPress și Tiki.
Lucrarea își propune o scurtă prezentare a modului de accesare și utilizare a unora dintre tipurile de conținut disponibile în lista H5P și care pot fi adaptate în matematică ; prezentarea este ilustrată cu aplicații concrete, generate într-un cont pe h5p.org și completată cu o expunere a modalităților de inserare în Moodle a acestora.
23. Botgros Didina(1), Prof. inv. primar,
Tudor Iuliana (2), Prof. inv. primar,
(1) Școala Gimnazială Sf.Varvara Aninoasa
(2) Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște
d.botgros[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea tehnologiilor digitale mobile la clasele primare

Abstract: Dispozitivele mobile, utilizate de regulă în scop individual, de divertisment (dispozitive tehnologice aparținând categoriei mijloacelor de comunicare cu adresabilitate către publicul larg), își pot schimba valoarea într-una educativă în momentul valorificării ori regândirii lor pentru contexte educaționale. Dezvoltarea continuă a societăţii informaţionale și a cunoașterii a condus la utilizarea noilor dispozitive tehnologice ca instrumente şi/ sau tehnologie auxiliară ale procesului instructiv educativ, devenind indispensabile conceperii, proiectării unui învățământ interactiv și modern.
Realitatea că elevii nostri de la clasele primare au deja obiceiuri solide de utilizare a telefoanelor mobile, tabletelor sau calculatoarelor, poate fi transformată în avantaj educațional și poate sprijini inclusiv activitatea învățătorului, care poate transforma interesul și curiozitatea elevilor pentru tehnologii mobile și digitale în act de învățare activă și critică.
In această lucrare Vom prezentacâteva din aplicațiile utilizate cu elevii nostri în cadrul activităților didactice și extracurriculare, demonstrând că pentru aceşti elevi digitali nativ, tehnologia aduce un plus valoare educaţiei dacă este folosită cu măsură şi eficienţă. Tehnologia susține procesul de învățare, dacă este utilizată în procesul didactic nu pentru a livra răspunsuri, ci pentru a stimula gândirea logică, pentru a permite accesul facil la resurse și opinii diferite, nu la soluții gata ambalate.
24. Marcovici Cristian Alexandru,
cristimarcovici[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: O explorara a paradigmei de înţelegerea a conceptelor scrise, prin reaşezare şi augumentare în planul experienţei

Abstract: Articol redactat în stilul de scriere al textelor ştiinţifice va conţine o parte din răspunsul la întrebarea ce inseamnă a înţelege, mai exact ce presupune înţelegerea scrierii folosind o asociere (peticire închegata- unitara dar şi separata) multiplă dintre aproximari ideografice , "limbajul" semnelor roman şi reprezentări de sunete din prisma culturala şi istorică (sau paradigmă) a limbii române. Aceste reprezentări numite şi cuvinte, sunt formate din şiruri mici de simboluri alese din mulţimea literelor din alfabetul latin şi catalogate în cărţi numite dicţionare.
La rândul lor aceste şiruri formează alte şiruri numite propoziţii , care în acest articol pe langă aspectul temporal, muzical ritmosilabic vor avea şi o nuanţă de spaţialitate cinematică, menită să înlesnească înţelegerea nu doar pentru persoanele care sunt deja cititoare de limba română cît şi pentru cei în proces de obişnuire-învăţare sau care gândesc în limbaj mimicogestual.Spre deosebire de benzi desenate care oferă un qualia
standardizat al separarii dintre imagine şi textului dialogat narativ, prezentul articol încearcă o descompunere mai elaborată a legăturii dintre scris şi imagine.
25. Petrovici Adriana, Prof.

Reteua EDU.ro - Asociația Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere
adri_petrovici[at]yahoo.com

Section: D
Title of paper: Platforma educaţională “Școala din Valiză”- proiect centrat pe motivarea elevilor pentru studiu cu resurse digitale interactive

Abstract: Teoria afirmă și practica pedagogică demonstrează faptul că motivația este „motorul” experienței educaționale a oricărui elev încă din perioada preșcolară. Numeroasele strategii privind reforma sistemelor de educației, impuse de actualul context socio-economic, au agenda axată în principal pe responsabilitate, standarde, teste, calitatea actului didactic, profesionalismul educatorilor și managementul școlii. Studiile comparative dovedesc faptul că, reformele acordată o atenţia minimă motivaţiei elevilor pentru propriul proces de învăţare și progres școlar, în timp ce profesorii se confruntă zilnic cu provocarea de a identifica metodele și mijloacele cu ajutorul cărora pot aduce elevii clasei, la nivelul reuşitei şcolare indiferent de variaţia motivaţiei lor - intensă sau scăzută. Lucrarea prezintă platforma educaţională a proiectului „Școala din valiză”- proiectată, oganizată și realizată așa încât, să ofere un mediu virtual optim, în care efortul depus de profesor pentru a crește motivația elevilor este diminuat, prin abordarea învățării colaborative bazate pe modelul conectivist, utilizarea resurselor digitale interactive ce solicită elevilor participarea activă, feedback reciproc și autoevaluare. Lucrarea inventariază lista de resurse educaționale pentru predare, învățare și evaluare care pot fi create de utilizatorii platformei proiectului „Școala din valiză”- LearningApp, H5P, Padlet, Wordwall - aplicații compatibile cu platforma Moodle. În finalul lucrării este detaliat unui scenariu didactic de învățare realizat pe platforma „Școala din valiză”, un exemplu de buna practică care argumentează practic impactul pozitiv al TIC, blended learning-ului, accesului la biblioreci de resurse digitale, asupra creșterii motivării elevilor pentru studiul independent, învățării colaborative, progres școlar și implicit pentru dobândirea competenței cheie -„a învață să înveți”.
26. Adrian Mihalcea, Prof.
Adriana Neagu, Prof.
Ileana Grunbaum, Prof.
Liliana Jumărea, Prof.
Jumărea Ștefan Dorin, Elev
Alexe Mihail, Elev
Moise Vlad Andrei, Elev

Colegiul Național "Nicolae Iorga" Vălenii de Munte
adrian_tarlesti[at]yahoo.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Elemple de lecții transdisciplinare în format electronic - Lipide

Abstract: Membrii catedrei de „Științe ale Naturii”de la C.N „N. Iorga”, Vălenii de Munte, Prahova și-au propus realizarea unui ciclu de lecții transdisciplinare electronice, care pot fi folosite la clasă pentru Fizică, Chimie, Biologie, Științe (obiect din curricula de uman, profil filologie), cursuri opționale ca Astronomie, Educație pentru sănătate și altele. Stilul de realizare a acestor lecții se bazează pe principii unitare ale interfeței, inspirate din modelele AEL. În acest articol prezentăm lecția „Lipide” realizată în Flash.
27. Ardelean Andrei, Elev
Măgureanu Andrei, Elev
Rîpan George, Elev
Marciuc Daly, Prof. dr.

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare
daly.marciuc[at]gmail.com

Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Arie finită, perimetru infinit

Abstract: Lucrarea prezintă rezultatul activității de cercetare a unei grupe de elevi în cadrul Atelierelor de cercetare matematică MAth.en.JEANS, în anul școlar 2018-2019. Tema de cercetare a fost propusă elevilor de către cercetătorul Serge Dumont, de la Universitatea Nîmes. Tema a solicitat rezolvarea unei probleme deschise, din domeniul geometriei plane. Elevii au investigat posibilitatea construcției unor figuri geometrice cu arie finită, dar cu perimetru infinit, precum și posibilitatea modificării iterative a unei figuri geometrice, astfel încât perimetrul figurii să devină infinit, iar aria să rămână constantă. Pentru reprezentarea structurilor de tip fractal studiate, elevii au utilizat limbajul de programare Python, complementar aplicației de modelare matematică GeoGebra. Studiul a fost realizat în parteneriat cu elevi ai liceului Bellevue, din Alès, Franța. Elevii au prezentat rezultatele obținute la Congresul internațional al elevilor MATh.en.JEANS, desfășurat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în perioada 10-12 mai 2019, atât în plenul congresului, cât și interactiv, în Forumul congresului.
28. Mateian Andrei, Elev
Sabău-Svegler Hanna, Elev
Tar Vanessza, Elev
Marciuc Daly, Prof. dr.

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare
daly.marciuc[at]gmail.com

Section: D, EXPOZITIE
Title of paper: Un titirez numit … Pământ

Abstract: În acest articol prezentăm lucrarea cu care am participat la faza națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică, ediția 2019, secțiunea Științe Fundamentale, categoria juniori. Lucrarea a avut ca punct de plecare participarea școlii noastre în Experimentul Eratostene, un proiect Inspire Science Education, susținut de Uniunea Internațională de Astronomie, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea acesteia. Eratostene, una din mințile geniale ale Antichității, a dezvăluit pentru prima dată dimensiunea adevărată a Pământului, pe o cale simplă si totodată ingenioasă. Plecând de la ideea acestui experiment ne-am pus întrebările: “Oare numai la Syene se întâmplă ca, într-o anume zi a anului, la ora amiezii, umbra unui băț așezat vertical să dispară?“, “De ce dispare umbra?“, “Am putea calcula coordonatele geografice ale punctelor din care soarele poate fi observat la zenit, într-o anumită zi a anului? “.
29. Lupașco Natalia, Lector univ. dr.
Veverița Tatiana, Lector univ.

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)
nlupashco[at]gmail.com

Section: C
Title of paper: Valorificarea mediului RobotC în dezvoltarea abilităților de programare

Abstract: Conformându-se recomandărilor Consiliului Europei privind competențele-cheie pe tot parcursul vieții, școala modernă trebuie să dezvolte aptitudini de programare și de utilizarea efectivă a roboților. Abilitatea de programare se formează și dezvoltă în școală, la nivel mondial, din anii 60 ai secolului 20. Pe de altă parte robotica educațională este un domeniu relativ nou. Autorii își propun să valorifice mediul RobotC pentru dezvoltarea aptitudinii de programare prin utilizarea efectivă a roboților educaționali.
30. Iuliana Ciubuc (1), Prof., ambassador Global Math-USA
Guzu Dan Adrian (1), Prof.
Pricopie Edward (1), Elev
Papp Andrea Alexandra (2), Elevă

(1) Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni
(2) Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu-Mare
iulialuci[at]gmail.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: HORIA HULUBEI, o personalitate din România înscrisă în panteonul culturii şi ştiinţei mondiale

Abstract: În semn de omagiu, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele poartă astăzi numele marelui nostru savant Horia Hulubei. Moștenirea lăsată de Academicianul Horia Hulubei este remarcabila. Astfel Academicianul Horia Hulubei:
- a pus piatra de temelie a unei construcții ce dăinuie în timp;
- a creat în România un domeniu, cel al fizicii nucleare, care s-a impus ca cercetare
- fundamentală și ca bază a aplicațiilor nucleare în țara noastră, culminând cu energetica nucleară;
- a creat condițiile dezvoltării personalităților și sunt nenumărateexemple;
- a deschis, prin renumele său, calea colaborărilor internaționale ale fizicienilor români;
- a creat condițiile dezvoltării tuturor domeniilor din fizică, nu numai a domeniului nuclear.
- Un exemplu evident este faptul că România a fost a 4-a țară din lume care a creat un laser;
- a contribuit la crearea unei școli care și-a validat tăria și renumele în timp. A trecut peste
- vicisitudinile de peste 20 de ani ai ultimilor ani ai comunismului și primii ani ai tranziției;
- astăzi, partea de nucleară a IFA, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – IFIN, ce-i poartă numele, este cel mai mare și mai prestigios institut de cercetare științifică din România, având un loc binemeritat, de renume în Europa și în întreaga lume.(1)
(1) Curierul de fizică, nr.74-Anul XXIV-Nr.(1)-martie 2013
- „Am moștenit o bogăție pe care trebuie să o ducem mai departe și să o lăsăm generațiilor viitoare cel puțin la nivelul la care am primit-o!”(Nicolae Victor Zamfir)
31. Tudor Podină, Elev
Elenita Durla, Prof.

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu “ Satu Mare
elenita.durla[at]eminescusm.ro

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Platforma Easy-s-Quizzy

Abstract: Căutăm mijloace și metode noi pentru a ține educabilul aproape de știință, într-o perioadă în care acesta dezvoltă instinctiv tehnici de autoapărare în fața avalanșei de informații, care se revarsă asupra sa, în special din mediul on-line. Dincolo de jocul de cuvinte, obiectul Easy-s-Quizzy se dorește o platformă de organizare laolaltă a informației și a tehnicii de evaluare a asimilării informației furnizate, pe modelul platformelor de e-learning. Încercăm să aducem nou abordarea conținuturilor. Subiecte care să încapă într-o pagină, se cuprind dintr-o privire, asociate chestionarelor scurte, cu feed-back imediat. Am tăiat portocala și ți-am dezvăluit interiorul ei minunat, arată-mi că poți extrage esența ei într-o clipă: Easy-s-Quizzy.
32. Herman Cosmin (1), Business Development Manager
Poka Ștefan (2), Prof.

(1) eLearning & Software
(2) Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca
stefan.poka[at]moodle.ro

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Randomizarea - modalitate de eficientizare a învățării

Abstract: Învățarea și implicit optimizarea scenariului didactic imaginat pentru o învățare eficientă sunt activități cu un înalt grad de complexitate care presupun selectarea riguroasă a conținuturilor de învățare precum și accesul la experiențe de învățare autentice însoțite de un feedback imediat și personalizat. Din perspectivă tradițională realizarea acestor deziderate presupun o creștere exponențială a resurselor de timp și efort alocate pentru înfăptuirea lor. Nu la fel stau lucrurile in cazul în care folosim instrumente digitale avansate în proiectarea învățării; parte însemnată din povara și complexitatea problemelor cu care ne confruntăm în gestionarea resurselor necesare asigurării unui act educațional la standarde calitative înalte este preluată de resursele și facilitățile implementate pe platformele educaționale.
Randomizarea este o opțiune/facilitate firească, specifică abordării demersului didactic din perspectivă digitală, opțiune practic imposibil de realizat în varianta tradițională. Lucrarea va prezenta modalități, consecințe și avantaje ale randomizării în evaluarea formativă - cu exemple concrete pentru învățarea matematicii.
33. Dindelegan Mariana-Ioana, Prof.

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca
marianadindelegan[at]gmail.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Varianta software a jocului educativ Technopoly

Abstract: Technopoly este un joc educativ, realizat în cadrul parteneriatului dintre Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca și Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” București. În acest proiect, au fost create două nivele de dificultate ale jocului: gimnaziu (variantă hardware și software) și liceu (variantă hardware). Varianta pentru gimnaziu a fost realizată de echipa din Cluj-Napoca, iar cea pentru liceu, de echipa din București.
Articolul prezintă varianta software a jocului, creată pentru a-i ajuta pe profesorii și elevii de gimnaziu în procesul instructiv-educativ la disciplina Informatică și TIC.
34. Pavel Maria, Conf. univ. dr.
Pavel Dorin, Conf. univ. dr.

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău
pruteanupavel[at]gmail.com

Section: B
Title of paper: Pedagogia inovativă: concepte și implementare în informatică

Abstract: În lucrare sunt abordate conceptele de pedagogie inovativă și învățare semnificativă a căror scop este formarea și dezvoltarea la elevi a competențelor specifice secolului XXI: gândire de ordin înalt; competențe de lucru colaborativ; competențe de gestionare a informației digitale și media. Competența de programare la rândul ei se formează pe baza acestora, dar și vice-versa, contribuie la dezvoltarea lor. Compilatoarele online, accesibile de pe orice dispozitive inteligente contribuie la dezvoltarea competenței de programarea și la înțelegerea conceptelor de lucru cu fișierele.
35. Vascan Teodora, Lector univ. dr.

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău
dvascan[at]gmail.com

Section: B
Title of paper: Unele aspecte ale evaluării electronice

Abstract: În acest articol sunt expuse avantajele și limitele utilizării evaluării electronice în învățământul universitar. De asemenea, este realizat un studiu al unor aplicații de evaluare electronică așa ca: Testmoz.com –aplicație de evaluare on-line, evaluarea prin intermediul aplicației NetOpSchool, HotPotatoes etc.
36. Braicov Andrei, Conf. univ. dr.

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău
abraicov[at]gmail.com

Section: C
Title of paper: Utilizarea aplicației App Inventor pentru formarea la elevi a competenței de programare

Abstract: Gândirea algoritmică este unul dintre parametrii de bază ai competenței digitale, de acea competența de programare trebuie formată și dezvoltată nu doar deținătorilor „nativi” ai unui cuget analitico-matematic, dar și altor categorii de instruiți, dornici să fie apți „să dreseze” un dispozitiv digital, să devină „creatori” ai unei lumi virtuale.
Perioada de început al activităților de formare la elevi a competenței de programare tinde să se apropie de perioada primei etape de școlarizare. Acest fapt a reușit și grație apariției mediilor vizuale educaționale de programare, cum ar fi Scratch sau Code.org.
În prezenta lucrare sunt descrise modalități de utilizare a mediului App Inventor pentru formarea și dezvoltarea competenței de programare la elevi.
Avantajele folosirii App Inventor în educație parvin din simplitatea și practicismul lui. Cu App Inventor elevii pot învăța să dezvolte într-un mod captivant aplicații pentru dispozitive mobile. În consecință profesorul va valorifica entusiasmul copiilor pentru atingerea obiectivelor educaționale la Informatică, dar și pentru organizarea diferitor activități STEM.
37. Globa Angela, Conf. univ. dr.

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău
angelagloba[at]gmail.com

Section: C
Title of paper: Valorificarea resurselor SMART Notebook pentru organizarea activităților educaționale interactive

Abstract: În articol sunt descrise abordări metodice care ţin de utilizarea tablei interactive în procesul didactic. Este pus în evidență avantajul tablei interactive în procesul de asimilare rapidă a noilor concepte de către instruiți. Sunt prezentate exemple de activități interactive la diferite discipline prin prisma aplicării soft-ului SMART Notebook. S-a constat că sunt importante imaginația și rolul creator al cadru didactic pentru dezvoltarea și implementarea cu acest soft a lecțiilor interactive, care vor contribui la formarea gândirii logice a instruiților și îi vor încuraja să se implice activ în procesul propriei formări, creând premise pentru formarea deprinderilor de sistematizare şi generalizare a celor studiate.
38. Durla-Pașca Paul George, Elev,
Șandor Nicoleta Lenuța, Prof.,
Durla Pașca Elenita, Prof.,

Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare,
Centrul Județean de Excelență Satu Mare
sandor_nico[at]yahoo.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Jocul CatProtector

Abstract: Aplicația CatProtector este un joc care are ca scop, pe de o parte dezvoltarea mobilității și preciziei pentru degetul opozabil, iar pe de altă parte, estimarea unghiului de deviație după ciocnirea a 2 obiecte. Jocul poate fi utilizat în cadrul orelor de științe, în special la clasele primare sau de gimnaziu, combinația dintre provocare și feedback determinând învățarea.
39. Mădăras Paul, Elev,
Nicoleta Șandor, Prof.,
Gigelia Silaghi, Prof.,

Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare,
sandor_nico[at]yahoo.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: APORII ȘI PARADOXURI

Abstract: Aporii și Paradoxuri este o pagină web creată din pasiunea unui elev în primul an de liceu. Pasiunea pentru informatică și programare a întâlnit curiozitatea în fața misterelor logicii, matematicii, filosofiei. Pretextul a fost participarea la concursul Istorie și societate în dimensiune virtuală (locul II la etapa județeană) însă, în timpul documentării, s-au deschis domenii aparent atât de diferite încât perspectiva dezvoltării pluri-disciplinare a unui material care urmează a fi îmbogățit treptat, se conturează firesc. O călătorie spre sine mijlocită atât de științele reale cât și de umanioare, un exemplu practic a ceea ce ar putea fi învățarea dincolo de barierele artificiale create prin disciplinele de învățământ.
40. Illés Ildikó, Prof.,

Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare,
sakkildiko[at]yahoo.com

Section: A
Title of paper: Prevenirea excluziunii școlarea elevilor din unitățile de învățământ rural

Abstract: Prevenirea excluziunii școlare a elevilor din unitățile de învățământ rural unde rata de neparticipare la examenele naționale depășește media pe țară. Părăsirea copiilor de către părinți prin plecarea lor la muncă în străinătate. Copii părăsiți și lăsați pe seama nimănui fiind un risc chiar și pe întreaga societate.
41. Illés Sándor Ferenc, Prof.,

Liceul Tehnologic "Electromureș” Tg. Mures,
illes.sando[at]yahoo.com

Section: A
Title of paper: Prevenirea excluziunii școlare a elevilor de liceu din mediul urban

Abstract: Prevenirea excluziunii școlare a elevilor de liceu datorită părăsirii școlii înaintea terminării liceului. Scăderea interesului pentru examenul de bacalaureat respectiv continuarea studiilor. Plecarea tinerilor la muncă necalificată în străinătate.
42. Puțuntică Vitalie, Conf. univ. dr.,

Universitatea de Stat din Tiraspol
vitputuntica[at]mail.ru

Section: B, EXPOZITIE
Title of paper: Metoda celor mai mici pătrate utilizând software-ul Wolfram Mathematica

Abstract: Lucrarea prezintă studierea metodei celor mai mici pătrate folosind software-ul Wolfram Mathematica. În calitate de funcția de aproximare s-au cercetat funcția: liniară, parabolică, logaritmică, hiperbolică și exponențială. De asemenea s-au simulat modelele matematice menționate cu ajutorul software-ului Wolfram Mathematica.
43. Iuliana Ciubuc (1), Prof., ambassador Global Math-USA
Hădărean Diana Monica (2), Prof.
Costinescu Daniela(3), Prof.
Mircioagă Elena Nectara (4), Prof. dr.
Oprea Daniela (3), Prof.
Pricopie Edward (1), Elev
Tirla Razvan Radu (2), Elev
Osiac Valentin (3), Elev sergent
Șovăială Miruna (3), Elev

(1) Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni
(2) Liceul Pedagogic Vocaţional “Nicolae Bolcaş” Beiuş
(3) Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir, Breaza
(4) Şcoala Gimnazială Pia Bratianu, Bucureşti
iulialuci[at]gmail.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Reţelele mobile GSM- o tehnologie aflată în ascensiune rapidă

Abstract: Tehnologia este un catalizator al schimbării şi evoluţiei. Una dintre tehnologiile cu o ascensiune foarte rapidă şi utilizată de peste 3 miliarde de utilizatori este așa numită ”Tehnologie G”, cunoscută sub numele de “Reţele GSM”. Este o tehnologie complexă, deși pare o banalitate şi s-a dezvoltat semnificativ în ultimele două decenii. Dacă nu ar fi existat reţelele GSM, am mai fi avut telefoane mobile, sau dacă le-am fi avut, la ce ne-ar fi folosit? Am mai fi putut comunica între noi pământenii oriunde ne-am afla, chiar şi în afara ariei geografice de acoperire? Astfel că, putem comunica datorită facilității pe care ne-o pun la dispoziție rețelele GSM cunoscută ca roaming, doar folosind o cartelă. Trebuie sa fim în pas cu noile tehnologii deoarece ele reprezintă un catalizator al schimbării și evoluției.

Ref. https://www.go4it.ro/telefoane-mobile/retelele-gsm-pe-intelesul-tuturor-...

44. Muntean Valerica Doina, Prof. dr.,

Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare
vdmuntean[at]gmail.com

Section: E
Title of paper: E-Learning - modalitate de implicare a elevului în propria sa formare

Abstract: Tehnologia e-Learning (sau eLearning, E-Learning) înseamnă învăţarea în Era Internet, este convegenţa dintre învăţare şi reţele în Noua Economie. e-Learning este viziunea a ceea ce poate deveni instuirea în societate. În această lucrare încerc să arăt că a menţine un echilibru sănătos între modelul tradiţional, centrat pe profesor (Obiectiv) şi modelul centrat pe elev (Constructiv) este scopul instrucţional global al Învăţământului Virtual (e-Learning). Cu e-Learning putem folosi ambele modalităţi pentru a creşte potenţialul de învăţare al elevului.
45. Chereji Iulia, Elev,
Roman Ioana, Elev,
Stan Ioana, Elev,
Marciuc Daly, Prof. dr.,

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare
daly.marciuc[at]gmail.com

Section: C
Title of paper: Difficult Friends

Abstract: This project was carried out in the school year 2018-2019 within the MATh.en.JEANS Research Workshop. We presented the results of our research at International Congress of students MATh.en.JEANS, held on 10-12 May in Iași. The aim of our research refers to finding the minimum number of parties a person should throw in order to see all of his/her friends, considering that some of them don’t get along with each other. Supposing that each friend can be present at several parties, how should one proceed in order to have the maximum number of friends at each party? The particular form of the problem was taking into consideration six friends and different inconveniences between them. Solving it, we realized that we can generalize it for n friends and m inconveniences. We ended up finding two possible methods, the first one being inefficient for larger cases, but convenient for the given example, and the second one, more comprehended.
46. Hadarean Diana Monica, Prof.,
Tirla Razvan, Elev,

Liceul Pedagogic Vocational"Nicolae Bolcas" Beius, BH
diana.2571[at]yahoo.com
razvantirla200300[at]gmail.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Reţelele mobile GSM- o tehnologie aflată în ascensiune rapidă

Abstract: Tehnologia este un catalizator al schimbării şi evoluţiei.
Una dintre tehnologiile cu o ascensiune foarte rapidă şi utilizată de peste 3 miliarde de utilizatori este așa numită ”Tehnologie G”, cunoscută sub numele de “Reţele GSM”. Este o tehnologie complexă, deși pare o banalitate şi s-a dezvoltat semnificativ în ultimele două decenii. Dacă nu ar fi existat reţelele GSM, am mai fi avut telefoane mobile, sau dacă le-am fi avut, la ce ne-ar fi folosit? Am mai fi putut comunica între noi pământenii oriunde ne-am afla, chiar şi în afara ariei geografice de acoperire? Astfel că, putem comunica datorită facilității pe care ne-o pun la dispoziție rețelele GSM cunoscută ca roaming, doar folosind o cartelă. Trebuie sa fim în pas cu noile tehnologii deoarece ele reprezintă un catalizator al schimbării și evoluției.

Retelele GSM- utile sau daunatoare?
Poster in care se prezinta cele 5 tipuri de retele GSM si cu accent asupra controversatei retele G5. Prezentare in programul Pictochart- Infographic si printat.

47. Cobel Gabriela Marusia, Prof., Ambasador Scientix

Școala Gimnazială Nr. 7, Borșa, Maramureș
cobel.gabriela[at]gmail.com

Section: C
Title of paper: Folosirea tehnologiei în proiectarea-învățarea lecțiilor cu ajutorul instrumentului Learning Designer

Abstract: Proiectantul de învățare “Learning Designer” este un instrument pentru a ajuta profesorii și lectorii să proiecteze activități de predare și învățare și să-și împărtășească modelele de învățare între ei. Learning Designer este un instrument online de planificare a lecțiilor. A fost dezvoltat de o echipă condusă de Diana Laurillard, (Professor of Learning with Digital Technologies-Profesor de Învățare cu Tehnologii Digitale) la Laboratorul de cunoștințe UCL, London Global University) și este gratuit pentru oricine dorește să-l folosească.
• Designerul de învățare ajută la crearea cunoștințelor comunității într-o practică didactică eficientă.
• Permite profesorilor să împărtășească cele mai bune idei cu alți profesori.
• Fiecare utilizator al proiectantului de învățare are propriul spațiu personal în care sunt salvate planurile de lecții.
• Profesorii pot alege să mute modelele de lecții în spațiul lor public pentru ca alții să le poată vedea.
• Profesorii pot partaja modelele de învățare cu alți colegii și elevii,chiar dacă nu sunt conectați la Learning Designer, trimițându-le un link, iar instrumentul va oferi o adresă URL scurtată.
• Modelele de lecții se pot exporta ca document MS Word pentru editare, imprimare sau partajare.
48. Coroiu Natalia Mirela, Prof.,

Colegiul Național "Iosif Vulcan" din Oradea, Bihor
nataliacoroiu[at]yahoo.com

Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Cel mai mare laser din lume, la Măgurele, România

Abstract:


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.