CNIV 2019

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2019-09-14  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016 | 15.Lista 2017 | 16.Lista 2018

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016 | 15.Aut. 2017 | 16.Aut. 2018

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016 | 14.Eval 2017 | 15.Eval 2018


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2019 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSAREA CENTENARULUI COLEGIULUI NATIONAL "MIHAI EMINESCU" DIN SATU MARE - https://www.eminescusm.ro/prezentare/istoric


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2019 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: 70 de ani de la înființarea Institutului de Fizică Atomică (IFA) de la Magurele, unde s-a construit primul calculator românesc CIFA 1

Abstract: Motto: ”Ştiinţa evoluează aşa repede şi aduce aşa de mari variaţii în posibilităţile vieţii încât, dacă o ţară nu cultivă ştiinţa cu maximum de efort, ea îşi va înceta dialogul cu alte ţări.” acad. Horia Hulubei (1896-1972), fondatorul Institutului de Fizică al Academiei (1949), devenit ulterior Institutului de Fizică Atomică (IFA), anul 1956.

Recent, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) și revista Curierul de Fizică (CdF nr. 84/2019) au marcat sarbătorirea a 70 de ani de la înființarea Institutului de Fizică Atomică (IFA)

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2019/ifa-70

2. Adrian Adăscăliței (1), Prof. Dr.
Constantin Cucoș (2), Prof. Dr.
Marin Vlada (3), Conf. Dr.
(1) Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași
(2) Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași
(3) Universitatea din București
adrian.adascalitei[at]gmail.com,
cucos[at]uaic.ro
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând laboratoarele online intr-un mediu virtual de învățare

Abstract: Acest articol de sinteză prezintă metodele pedagogice informatice (tehnologiile informatice și de comunicații folosite în instruire) actuale necesare proiectării și implementării unui Program STEM (Science/Științe, Technology/Tehnologie, Engineering/Inginerie și Mathematics/Matematici), incluzând și utilizarea unor laboratoare online.
1. Pregătirea profesorilor STEM pentru a utiliza medii de învățare mixte - Acest modul / capitol permite instructorilor să-și aprecieze nivelul de pregătire necesar pentru a preda online. Prin autoevaluare și reflecție, profesorii pot dezvolta un plan de acțiune prin care să-și îmbunătățească abilitățile practice și să devină un profesor online eficient.
2. Laboratoare online în educația științifică, STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematici) - Dezvoltarea gândirii critice în timp ce elevii lucrează cu resurse virtuale este foarte importantă, iar elevii trebuie să înțeleagă ce fel de rezultate colectează și analizează pentru fiecare experiment. Este important ca elevul să poată nu numai să efectueze experimentul corect, ci să și interpreteze corect rezultatele.
3. Educație Științifică STEM în Europa - Studiile privind politicile și practicile educaționale în Europa finanțate de Comisia Europeană au arătat că în sistemele europene de învățământ din Europa: studiile STEM au o atractivitate scăzută, iar piața muncii în sectoarele STEM nu este satisfăcută.
3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: "ROMANIAN INFORMATICS 2018-2020", primele rezultate - Proiectul național al unei istorii a informaticii românești: apariție, dezvoltare și impact

Abstract: The article describes the first results of the ROINFO Project 2018-2020. The ROINFO project "Romanian Informatics” aims to develop studies and researches to describe and to explain the "phenomenon" of the emergence, evolution, and development of Informatics in Romania. The volumes "History of Romanian Informatics - Appearance, Development and Impact" clearly describe the understanding of the evolution of informatics both at international level and in Romania, through our experiences and results in Computer Science/Informatics studies and research. VOLUME I (Chapter 1 of the Project Plan) entitled "The International Context of Computer Appearance and Evolution" addresses the following themes: The Computing-History and Evolution Concept; Chronology of computing-history and evolution; Report of the ACM Curriculum Committee on Computer Science, USA, 1968 (Gr. C. Moisil); Report "The Situation and Perspectives of Computer Evolution", Europe, 1966 (W. K. De Bruijn); The emergence and evolution of: computing systems, information society, programming languages, operating systems, databases, computer networks; Innovative ideas for the emergence of the Internet system; From recursivity to the Turing universal machine and Horn clauses. VOLUME II (Chapter 2 of the project plan) entitled "The National Context of the Founding and Evolution of Romanian Informatics" addresses the following themes: In the centennial year 2018/2019, the meeting of generations of informatics; Ştefan Odobleja, the precursor of Cybernetics and Informatics; Romanian Contribution to Algebraic Theory of Automata (C. C. Moisil); Grigore C. Moisil, founder of Romanian computer science; Solomon Marcus, the border mathematician and interdisciplinary scientist; Victor Toma, the pioneer of building Romanian computers; Tiberiu Popoviciu, one of the founders of the Romanian computer science; Dan D. Farcas, the pioneer mathematician of neural networks; Stages in the foundation and evolution of Romanian informatics; Training in computer science, 1955-1970; The Role of the Academy of Sciences of Romania in the Informatics Development in our Country (Grigore C. Moisil); PLUB (Programming Language of the University of Bucharest) - a project of the 70s at the Computer Center of the University of Bucharest (CCUB); Ph.D. theses of informatics, cybernetics, and computers; IT programs and strategies in Romania.

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir

4. Isoc Dorin, Prof. univ. dr. ing.,
GRAUR (Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara)
dorin.isoc[at]graur.org
Section: A
Title of paper: Instruirea cibernetică: o cale reală spre reforma învăţământului de inginerie

Abstract: Existenţa conceptelor şi realizărilor de e-learning este departe de acoperirea tuturor aspectelor presupuse de reforma învăţământului superior actual. Explicaţia este că e-learningul reprezintă, în formele cunoscute, doar inserţii punctuale şi parţiale ale unor soluţii informatice pe un cadru anacronic, ineficient, şi mai puţin o soluţie care să ajusteze coerent esenţa învăţământului. Serviciul profesional Cybertrainer, dezvoltat şi lansat de autor, produce o schimbare în profunzime a relaţiei student-profesor şi înlocuirea celui din urmă printr-o succesiune unică de activităţi ale studenţilor destinate formulări de probleme împreună cu soluţionarea problemelor propuse. Serviciul dezvoltat asigură a) modificarea relaţiei fundamentale a şcolii, b) orientarea naturală a învăţării cu însuşirea intrinsecă a principiilor „gândirii critice”, c) deservirea nemijlocită a studenţilor potrivit exigenţelor impuse, a aşteptărilor personale şi acoperirii raţionale a diversităţii individuale, d) evaluarea automată a activităţii studenţilor. Prin activarea microînvăţării ca mijloc de pregătire a suportului propus pentru însuşirea de cunoştinţe şi deprinderi se creează premisele adaptării locale a ingineriei la contextul de învăţare în evoluţie dar şi contextul de reorientare a specializării solicitat de beneficiarul potenţial.
Prezentarea serviciului se face succint, în ideea sublinierii conexiunii funcţionale dintre utilizarea sistematică a serviciului şi efectele necesare, măsurabile şi repetabile ale reformei educaţiei inginereşti. Se insistă asupra modificărilor necesare pregătirii personalului didactic actual, asupra creşterii eficienţei învăţării şi asupra economicităţii asupra alocării bugetare. Se mai insistă asupra faptului că Cybertrainer este o alternativă adaptabilă la metodele şi tehnicile existente dar are şi marele avantaj de a produce tehnologizarea efectivă a procesului de însuşire de cunoştinţe direct exploatabile.
5. Élthes Zoltán, Conf. univ. dr.,
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Utilizarea codului QR în educaţie

Abstract: Didactica predării informaticii este într-o continuă schimbare, transformare. Utilizarea în educaţie a noilor tehnologii apărute şi exploatarea capabilităţilor tehnologice capătă un rol din ce în ce mai accentuat. Codurile QR s-au dovedit a fi foarte eficiente şi în educaţie, deoarece oferă acces rapid la un conţinut digital. Aceste coduri reprezintă şi o modalitate de stimulare a interesului elevilor şi de a aduce un suflu nou în procesul de învăţare. Poate fi şi o modalitate foarte bună de a învăţa într-un mod nou, îmbinând un exerciţiu fizic cu cel intelectual. În această publicație voi prezenta posibilităţile oferite de codurile QR, caracteristicile şi aplicabilitatea acestor coduri, utilizarea lor în proiecte internaţionale de educaţie. Mă voi referi şi la proiecte, cercetări aferente codurilor QR.
6. Băsu Mihaela, Prof. dr. ing. ,
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea platformelor electronice în procesul de predare-învățare-evaluare

Abstract: Implementarea tehnologiilor TIC în educaţie încurajează atât cadrele didactice, cât și elevii să adopte un rol mai activ în procesul de predare-învățare-evaluare. Succesul lor se datorează în primul rând posibilității de comunicare pe care o oferă, ușurinței cu care pot fi folosite și, nu în ultimul rând, faptului că sunt un mediu controlat, în care cadrul didactic poate vizualiza fiecare conținut sau mesaj distribuit. De asemenea, se remarcă uşurinţa cu care se pot folosi și apropia mediul şcolar de tânăra generaţie, desăvârşind procesul de învățare prin mijloace moderne, pe placul elevilor, exact în mediul în care aceștia se simt cel mai bine. Platformele se dovedesc un instrument deosebit de util și flexibil, putând fi integrat atât în sălile de curs, ca suport de comunicare, experimentare și învățare colaborativă, cât și în cazul învățământului la distanță.
7. Băsu Mihaela, Prof. dr. ing. ,
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea platformei Bookcreator pentru realizarea de materiale în format digital

Abstract: Bookcreator este o platformă prin care se pot crea materiale în format electronic pe un calculator (Chrome) sau pe tabletă (Ipad). La realizarea acestora pot contribui un autor sau mai mulţi. Elevii sau studenții pot fi invitaţi de profesor să contribuie la scrierea unei cărţi, a unui jurnal de cercetare, a unui raport științific etc. Materialele se pot reedita, trimite, stoca în bibliotecă sau descărca după creare.
Articolul prezintă pașii ce trebuie urmați pentru crearea acestor materiale, precum și avantajele utilizării acestei platforme în parteneriat educațional cu elevii sau studenții. Este prezentat și un exemplu de bună practică: realizarea unui ghid de informare și prevenire cu privire la consumul de droguri, care a fost realizat de elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași.
8. Savin Irina Isabella, Prof. dr. ing. ,
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Strategii didactice care conduc la creșterea progresului în procesul de învățare ale elevilor

Abstract: În contextul societăţii actuale, confruntată cu numeroase şi complexe provocări, profesorii sunt chemaţi „să părăsească algoritmul monoton al rutinei”, să apeleze cu curaj şi responsabilitate la aplicarea creativă a noilor paradigme în proiectarea şi realizarea activităţilor educative.
Aşa se explică orientarea didacticii moderne către dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, pe demersuri interactive ce respectă profilul psihologic de vârstă şi individual al elevului, trebuinţele şi ritmul propriu de învăţare.
Observarea sistematică şi cunoaşterea autentică a practicii educaţionale evidenţiază însă o oarecare inerţie şi adesea dificultăţi în decodificarea şi aplicarea corectă de către profesori a principiilor şi exigenţelor noilor metodologii.
Aceste dificultăţi vizează atât respectarea raportului informativ-formativ în cadrul educaţiei cognitive /intelectuale a elevilor, eludarea legităţilor psihologice ale învăţării în construirea situaţiilor de instruire, nerespectarea individualităţii elevului, cât şi unele confuzii între metodele şi tehnicile interactive de predare-învăţare şi metodele alternative de evaluare a rezultatelor şcolare.
Principalele direcţii de restructurare vizează:
- Centrarea pe elev şi mutarea accentului de pe predare pe învăţare
- Regândirea raportului dintre abordarea disciplinară şi abordarea integrată a învăţării
- Regândirea bugetului de timp alocat învăţării
9. Savin Irina Isabella, Prof. dr. ing. ,
Edțanu Ștefan, Elev ,
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Succesul în carieră garantat de recunoașterea competențelor obținute la nivel de școală

Abstract: Competențele (lingvistice, digitale, profesionale) și abilitățile recunoscute la nivel european și nu numai, la finalizarea unui liceu cu profil tehnic, îi ajută pe tinerii absolvenți să își găsească mult mai rapid job-uri pe piața muncii.
În lipsa acestora, chiar și cele mai bune calități nu pot fi valorificate.
Sigur că ceea ce îi face unici din punct de vedere profesional contează, însă succesul pe termen lung depinde de anumite competente indispensabile.
Există o serie de competențe căutate de orice angajator. Acestea sunt esențiale atât pentru găsirea celui mai bun job, cât și pentru dezvoltarea profesională ulterioară.
10. Burlacu Natalia, Conf. univ. dr. ,
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Informatică și Matematică, Rep. Moldova
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Gândire algoritmică: concept și analiză a resurselor educaționale digitale formative

Abstract: The present article contains an analytical framework regarding the concept of algorithmic thinking (AT): semantics, the area of use, the training mode, the imperatives of developing and implementing of the cognitive skills related to the notion of the AT.
The is also given the description of modern digital educational resources through which AT can be formed and / or developed by interested peoples in different didactical circumstances: in the classroom and / or in the non-formal framework in this article.
The author considers that the concept of AT already acquires emergent features and in a very short time it will become a natural component in the functional literacy of children and adults in the during of the fifth industrial revolution, which is characterized as an era of artificial intelligence and interaction between the human and machine.
11. Radu Rădescu, Prof. univ. dr. ,
Universitatea POLITEHNICA din București
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Aplicație e-learning pentru studiul compresiei de date în protocoale de comunicaţie serială

Abstract: Lucrarea de față îşi propune descrierea dezvoltării și implementării unei aplicații de creare de conținut e-learning pentru prezentarea și învățarea tehnicilor de compresie fără pierderi a datelor pentru protocoalele de transmisiune serială. Abordarea presupune solicitarea capacității de înţelegere și asimilare într-o clasă virtuală, în care gradul de dificultate al învățării online creşte progresiv pe parcursul aplicației e-learning. Se studiază mai întâi standardul de comunicație MNP deoarece acesta presupune o înţelegere mai facilă. Studiul standardului MNP pornește de la clasa MNP5, a cărei introducere a reprezentat un moment important în istoria compresiei de date fără pierderi. Clasa 5 dispune de cel mai simplu algoritm de compresie şi poate fi privită ca o introducere utilă în înţelegerea celorlalte standarde mai complexe. Clasa MNP7 reprezintă o evoluţie firească a clasei 5. Deşi mai complexă, aceasta urmăreşte aceeaşi logică, diferenţele conceptuale dintre cele două fiind minore. Se studiază apoi prima recomandare ITU-T, care stă la baza standardelor de comunicație serială V42bis și V44. Ordonarea etapelor de învățare urmăreşte, pe lângă o abordare progresivă din punctul de vedere al complexităţii, și o respectare a apariţiei cronologice a standardelor de comunicație învățate. Fiecare standard este studiat într-un mod interactiv, prin accesarea secțiunii corespunzătoare din cadrul aplicaţiei. În felul acesta, se încearcă stimularea intuiției și a motivației în înţelegerea funcționării algoritmilor studiați, prin vizualizarea progresivă a rezultatelor compresiei şi prin compararea performanțelor acestora, folosind metode analitice și vizuale. Aplicaţia e-learning este interactivă și adaptivă, cu o interfață grafică logic de urmărit și simplu de utilizat, fiind realizată în limbajul de programare C#. Aplicația astfel proiectată se poate folosi în cadrul laboratoarelor virtuale create și integrate în platforma de învățământ online Easy-Learning, inițiată și dezvoltată în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din Universitatea POLITEHNICA din București.
12. Radu Rădescu, Prof. univ. dr. ,
Universitatea POLITEHNICA din București
rradescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Aplicație e-learning pentru studiul compresiei fișierelor imagine prin standardul JPEG-2000

Abstract: Scopul acestui articol este descrierea dezvoltării și implementării unei aplicații de creare de conținut e-learning interactiv pentru învățarea într-un laborator virtual a noţiunilor referitoare la compresia fişierelor imagine prin standardele JPEG şi, în special, JPEG 2000. Aplicația permite familiarizarea cu procedurile de compresie a imaginilor și observarea comparativă a rezultatelor după comprimarea fișierelor imagine la diferite valori ale factorului de calitate. Pentru obținerea rezultatelor experimentale, se folosește ca bază de date de plecare un set de imagini alcătuit după criteriul reprezentativității, cu parametri și caracteristici variate în termenii rezoluției, numărului de culori, dimensiunilor și calității, astfel încât să ofere utilizatorului posibilitatea de analiză comparativă și de apreciere sau evaluare complexă a diferitelor valori ale factorului de calitate care poate fi selectat, dar și a raportului de compresie obținut pentru fiecare imagine în parte, astfel încât să furnizeze un echilibru optim între calitatea vizuală și mărimea fișierului rezultat. Abordarea presupune solicitarea capacității de înţelegere și asimilare într-o clasă virtuală, în care gradul de dificultate al învățării online creşte progresiv pe parcursul aplicației e-learning. Aplicaţia e-learning are o interfață grafică intuitivă și ușor de operat, fiind realizată în Java și rulând sub sistemul de operare Windows. Aceasta permite o mare libertate de opțiune a utilizatorului în ceea ce privește natura imaginilor studiate, dar și facilități de interpretare a rezultatelor experimentale, în funcție de sursa imaginii sau domeniul de aplicație: internet, fotografie digitală, imagistică medicală, imagistică wireless, imagistica documentelor, teledetecție și localizare GPS, aplicații științifice și industriale, cinema digital, arhivare de imagini, securitate și supraveghere, tipărire și scanare digitală etc. Aplicația astfel proiectată se poate folosi în cadrul laboratoarelor virtuale create și integrate în platforma de învățământ online Easy-Learning, inițiată și dezvoltată în cadrul Departamentului de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei din Universitatea POLITEHNICA din București.
13. Dorin Isoc, Prof. univ. dr. ,
Surubaru Teodora, Psiholog ,
Amalia Isoc, Ing. ,
Organizatia GRAUR (Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara)
dorin.isoc[at]graur.org
Section: A
Title of paper: Poate deveni instruirea cibernetică tehnologie pedagogică?

Abstract: Gândirea critică este cerinţă tot mai des invocată încă de la începutul secolului al XX-lea. Originea ei în filozofie a creat pentru mulţi ideea că este un atribut posibil la educaţiei. Aparent simplă ca exprimare, gândirea filozofică aduce condiţii suplimentare învăţării pe care o vede tot mai apropiată de realitate. In ciuda disputelor teoretice, aplicaţiile concrete au lipsit întotdeauna. Abundă însă statisticile care pun studenţii în faţa unor baterii de teste sau probleme. Cercetarea noastră aduce în prim plan serviciul profesional Cybertrainer, dezvoltat şi lansat de autori, care aduce două provocări noi. Prima provocare este că profesorul este îndepărtat tot mai mult de procesul învăţare propriu-zis. Astfel este eliminată restricţia artificială ca şcoala să se facă prin respectarea disciplinelor şcolare. Obiectul de învăţare devine tot mai mult, realitatea, înlănţuirea firească a cunoştinţelor pentru rezolvarea de probleme. Ca eficienţa să fie maximă, însăşi esenţa învăţării este stilizată pe perechea problemă-soluţie. A doua provocare este cea care lasă la îndemâna profesorului construirea imaginii de ansamblu. Profesorul este cel care intervine prin oferirea de modele de exprimare, de redactare a problemelor şi soluţiilor. Aceste modele sunt specifice domeniului de studiu iar respectarea lor este încredinţată exigenţei vii a studenţilor.
Descrierea şi exemplificarea modului de lucru pune în evidenţă că de această dată intervenţia în sistemul de învăţare este fără specific, este liberă de context, este firească. In mod concret, această intervenţie apare ca o tehnologie care învăţată poate fi aplicată de fiecare dată de-a lungul vieţii profesionale.
14. Petcu (Radu) Anamaria, Doctorand,
Universitatea din București, Școala Doctorală Științe ale Educației
anaordi[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Utilizarea produselor software educaționale în activitățile de cunoaștere a mediului la grădiniță

Abstract: Acest articol dorește să ofere un exemplu de bună practică în ceea ce privește utilizarea software educationale în activitățile de cunoaștere a mediului la grădiniță. Ultimele decenii au adus o continuă dezvoltarea a tehnologiilor multimedia utilizate în predare-învățare. Trebuie avut în vedere faptul că a scăzut vărsta la care copiii interacționează cu tehnologia, de aceea trebuie utilizată în favoarea achizițiilor noi această pasiune a copiilor. Metodele tradiționale, utilizate exclusiv, vin în contradicție cu noua generație de copii, ce are acces la multitudinea de mijloace tehnice care le solicit interesul.Prin calitățile sale, TIC contribuie în mod particularla acordarea de șanse egale tuturor utilizatorilor, furnizarea unei educații de calitate, dezvoltarea profesională a formatorilor și o administrare mai eficientă a învățământului (Balazsi,2008).
15. Gargaun Catalin, Prof.,
Colegiul National "Ferdinad I" Bacau
catalin_costel[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Calculatoare Cuantice

Abstract: În ultimul timp se vorbește foarte mult despre computerele cuantice. Apar știri despre cum "vor schimba lumea" și cum "deschid perspective și dimensiuni noi". Universitățile occidentale îsi promoveaza cu obstinație prototipurile de microprocesoare cuantice la care lucrează sau aplicabilitațile ideilor de mecanică cuantică în silicon si propun noi și noi teorii. Dar nu suntem înca lamuriti - Cum funcționează? Ce face de fapt un computer cuantic? Cine lucreaza cu ele, de fapt? Și poate cea mai importantă întrebare: De ce ar trebui să ne pese?
Un lucru foarte interesant este că acest tip de computere pentru a funcționa la capacitate și performanțe maxime au nevoie de o temperatură ambientală ce tinde spre zero absolut, asta reprezentând nu mai puțin de -273 de grade Celsius, iar costurile unui astfel de computer cuantic ajung la aproximativ 15 milioane de dolari.
16. Gargaun Nicoleta, Prof.,
Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacau
ananicoleta2002[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Realitatea Virtuala

Abstract: Conceptul de realitate virtuală (Virtual Reality) derivă din termenii de realitate și virtual. Virtualul presupune absența unor limite vizuale, palpabile. Practic este legat de imaginație și minte. Astfel, realitatea virtuală ar putea fi tradusă prin realitatea imaginativă, a viselor. Asta poate presupune multe opțiuni dar și o emulare specifică a realității.
Realitatea virtuală (Virtual Reality sau prescurtat VR) este una din tehnologiile de ultimă generație, care cunosc o dezvoltare incredibilă și o popularitate crescândă. Așa cum se poate subînțelege din nume - realitate virtuală - prin intermediul acestei tehnologii vei putea să experimentezi o realitate care nu există, creată de un calculator.
Spre deosebire de realitatea augmentată (AR), care permite suprapunerea unei realității artificiale (virtuale) peste cea reală, realitatea virtuală nu este concepută pentru a extinde realitatea așa cum o putem percepe cu ochii, urechile și celelalte simțuri, ci recreează o realitate în totalitate separată de cea fizică.
17. Virgil Paraschiveanu, Dr.,
Centrul de Educatie Aplicata
Virgil.paraschiveanu[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Peer to Peer Education - Business modeling and strategies

Abstract: This paper explores ways in which P2P Learning model works in decentralized Education systems as well as within formal education, with a focus on higher education. A particular emphasis will be given to business modeling and structuring revenue and operational management of products that adopted p2p learning, broken down to business analysis / planning and scoping business strategies to support wider education ecosystems and harnessing disruption and Effectiveness of having learners share similar experiences with significant benefits.
18. Balmuș Nicolae, Conf. univ. dr.,
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Chișinău
nicolae.balmus[at]gmail.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MDC -software pentru crearea manualelor digitale școlare prin colaborare

Abstract: MDC este un software educațional cu ajutorul căruia profesorii, în baza variantelor *.pdf ale manualelor oficiale sau neoficiale, pot realiza manuale digitale interactive cu resurse digitale (audio, video, teste, prezentări electronice, experimente și lucrări de laborator virtuale și multe alte resurse utile) personale adaptate la clasa de elevi cu care se lucrează. Softul conține opțiuni cu ajutorul cărora utilizatorul redactează (creează, include sau exclude) orice tip de resurse. Deoarece procesul de creare a resurselor este partea cea mai voluminoasă în realizarea unui manual digital interactiv, recomandăm profesorilor să formeze grupuri de colaborare în care se va dezvolta MDC la disciplina școlară pe care o predau. Sunt disponibile variante ”demo” pentru multe discipline solare din învățământul primar și gimnazial (clasele V-VII).
Profesorii de fizică clasa a VI-a pot descărca variantele ”demo” ale următoarelor manualelor MDC de fizică:
Mihail Penescu (manual neoficial)
https://drive.google.com/open?id=1oqXQ0vxZytI1whu8SJNevPR-JfmK1WcB
Mihaela Garabet și al. (manual oficial)
https://drive.google.com/open?id=1hbr96pfOhXLX53dUMBYLocKIs-PNJyRh
Carmen Gabriela Bostan și al. (manual oficial)
https://drive.google.com/open?id=1CQDU8n24PY_JD9ocOTO4F6wLo1oe6g4U
19. Casian Gavriș, Elev,
Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Nicoleta Cherecheș, Elev,
Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Aventura cunoașterii. O abordare transdisciplinară a Istoriei

Abstract: Suntem în Era Big Dates, copleșiți de boom-ul informatic. Într-o lume plină de informații irelevante, claritatea este putere. Acesta este principiul pe care ne-am organizat aplicația, Aventura cunoașerii fiind o călătorie care îi poartă pe utilizatori de la rădăcinile evolutive ale omului până la epoca ingineriei genetice, pentru a descoperi cine este Homo Sapiens. Noutatea aplicației noastre nu constă în informațiile concentrate, ci în modul în care le-am organizat, subordonate scopului nostru, acela de a realiza o resursă educațională interactivă în metodologia Transdisciplinarității experimentale. Considerăm că aplicația pe care o prezentăm este doar un punct de plecare pentru un proiect care va genera saltul înspre noul tipar educațional cerut imperativ de societatea bazată pe Cunoaștere, fără, însă, a provoca o ruptură față de Tradiție și care să ofere, prin abordarea inter și transdisciplinară, accesul la unitatea Cunoașterii ( prin punți între științele exacte și științele umaniste, între știință și Tradiție, între cunoaștere și ființă).
20. Mara Savinescu, Elev,
Simina Bârle, Elev,
Silvia Manoliu, Elev,
Ariana Pop, Elev,
Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Claudia Pop , Prof.,
Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MOUNTSEE

Abstract: Explorarea unor ținuturi izolate, ostile, expedițiile la mare altitudine (Everest, Himalaya, K2 ș.a.), Trail running sau simpla drumeție pe munte, vara, dar mai cu seamă iarna, ridică probleme chiar și celor experimentați, cu atât mai mult celor mai puțin inițiați în tainele munților sau în explorările de anduranță. Hărțile, telefonul prin satelit, echipamentul pot să fie insuficiente în condiții extreme, când supraviețuirea și reușita unei expediții pot depinde de câteva detalii care fac diferența între viață și moarte. Demersul nostru de cercetare propune câteva soluții care ilustrează modul în care tehnologia de ultimă generație poate optimiza expedițiile montane, cercetarea în zonele arctice sau ajută nevăzătorii care practică sporturi montane de anduranță.
21. Călina Oprea, Elev,
Ștefana Ursu, Elev,
Dănuț Bogdan, Elev,
Antonio Morar, Elev,
Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Claudia Pop , Prof.,
Viorel Solschi, Prof.,
Atelier Transdisciplinar, Centrul Județean de Excelență Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: MOUNTAIN LIFE SAVER

Abstract: Fiecare om are un Everest al său. Muntele fascinează și atrage, impune legi, încălcarea lor conducând la accidente sau chiar la tragedii. Statisticile mondiale vorbesc despre accidentele montane, despre eroii care salvează drumeți căzuți în râpe sau chiar alpiniști încercați. Salvamontiștii, paramedicii, asistenții medicali, jandarmii montani, câinii antrenați pentru misiuni montane constituie un cluster specializat pentru salvări montane. Dificultatea apare la coborârea răniților, cu targa, kilometrii întregi, contra-cronometru, fiecare secundă făcând diferența între viață și moarte.
Proiectul nostru propune soluții innovative pentru salvări montane, în care tehnologia optimizează operațiunile de căutare – salvare, în vederea reducerii numărului de victime accidentate, bolnave sau rătăcite pe versanții munților ori să intervină în caz de calamităţi sau dezastre în zonele montane.
22. Buhai Ilenuța, Prof.,
Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” din Roman
buhai_ilenutza[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: Conținut interactiv cu H5P în Moodle

Abstract: Influența utilizării resurselor digitale în activitatea didactică se face simțită din ce în ce mai mult, efectele benefice ale tehnologiei e-learning sunt incontestabile.În ultimii ani s-au dezvoltat aplicații care permit crearea de conținut interactiv și care contribuie la realizarea unor cursuri dinamice. Una dintre acestea este limbajul H5P și vine în sprijinul profesorilor, în procesul complex de predare-învățare-evaluare, tocmai pentru că lumea digitală îi atrage pe elevi; resursele de învățare – individuală sau colaborativă- concepute cu H5P, se pot utiliza independent în mediul online,pe site-ul www.h5p.org însă, există posibilitatea exportului și organizării conținuturilor generate cu ajutorul H5P într-un spațiu comun, așa încât să aibă eficiență didactică maximă,pe platforma Moodle (reteaua EDU.ro.în varianta din România), dar și pe platforme cum ar fi: Drupal, WordPress și Tiki.
Lucrarea își propune o scurtă prezentare a modului de accesare și utilizare a unora dintre tipurile de conținut disponibile în lista H5P și care pot fi adaptate în matematică ; prezentarea este ilustrată cu aplicații concrete, generate într-un cont pe h5p.org și completată cu o expunere a modalităților de inserare în Moodle a acestora.
23. Botgros Didina(1), Prof. inv. primar,
Tudor Iuliana (2), Prof. inv. primar,
(1) Școala Gimnazială Sf.Varvara Aninoasa
(2) Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște
d.botgros[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea tehnologiilor digitale mobile la clasele primare

Abstract: Dispozitivele mobile, utilizate de regulă în scop individual, de divertisment (dispozitive tehnologice aparținând categoriei mijloacelor de comunicare cu adresabilitate către publicul larg), își pot schimba valoarea într-una educativă în momentul valorificării ori regândirii lor pentru contexte educaționale. Dezvoltarea continuă a societăţii informaţionale și a cunoașterii a condus la utilizarea noilor dispozitive tehnologice ca instrumente şi/ sau tehnologie auxiliară ale procesului instructiv educativ, devenind indispensabile conceperii, proiectării unui învățământ interactiv și modern.
Realitatea că elevii nostri de la clasele primare au deja obiceiuri solide de utilizare a telefoanelor mobile, tabletelor sau calculatoarelor, poate fi transformată în avantaj educațional și poate sprijini inclusiv activitatea învățătorului, care poate transforma interesul și curiozitatea elevilor pentru tehnologii mobile și digitale în act de învățare activă și critică.
In această lucrare Vom prezentacâteva din aplicațiile utilizate cu elevii nostri în cadrul activităților didactice și extracurriculare, demonstrând că pentru aceşti elevi digitali nativ, tehnologia aduce un plus valoare educaţiei dacă este folosită cu măsură şi eficienţă. Tehnologia susține procesul de învățare, dacă este utilizată în procesul didactic nu pentru a livra răspunsuri, ci pentru a stimula gândirea logică, pentru a permite accesul facil la resurse și opinii diferite, nu la soluții gata ambalate.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.