CNIV 2019

Congresul cu participare internațională: ȘTEFAN ODOBLEJA – 80 de ani de la apariția volumelor ,,Psihologia Consonantistă”


BUCUREȘTI 01 OCTOMBRIE 2019, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din București

Referință la această pagină (utilizarea de text sau imagine se va face cu citarea referinței): M. Vlada, Congresul cu participare internațională: ȘTEFAN ODOBLEJA – 80 de ani de la apariția volumelor ,,Psihologia Consonantistă”, http://c3.cniv.ro/?q=2019/odobleja-2019 , accesat 2019

UPDATE:http://www.edumanager.ro/

Ștefan Odobleja, precursor al Ciberneticii și al Informaticii

Congresul cu participare internațională: ȘTEFAN ODOBLEJA – 80 de ani de la apariția volumelor ,,Psihologia Consonantistă” 

Pentru cinstirea operei savantului român, acad. Ștefan Oobleja, precursor al Ciberneticii și al Informaticii, în perioada 11-13 octombrie 2019, la Drobeta-Turnu Severin, prin organizarea Fundației „Ștefan Odobleja”, se va desfășura Congresul cu participare internațională: ȘTEFAN ODOBLEJA – 80 de ani de la apariția ,,Psihologiei Consonantiste”.

Ştefan Odobleja (1902-1978) – medic militar, a fost o mare personalitate ştiinţifică prea mult nedreptăţită. În perioada 1938-1939 (înainte cu 10 ani, ca matematicianul american Norbert Wiener (1894 – 1964), considerat a fi părintele Ciberneticii, să publice lucrarea sa fundamentală “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine”), Odobleja scria în franceză lucrarea fundamentală în 2 volume, ''Psihologia consonantistă''. Definea bazele unei ştiinţe noi, Cibernetica, care va propulsa construirea calculatorului modern și dezvolarea unei noi științe: Informatica. Odobleja stabilea ideile fundamentale ale Ciberneticii, cea mai importantă referindu-se la feedback. El însuşi a trimis 150 de cărţi personalităţilor ştiinţifice, universităţilor şi marilor biblioteci din Europa, America şi Asia, numai că peste omenire venea, al doilea război mondial şi, cine mai voia să analizeze o lucrare profund ştiinţifică, în care se vorbea despre concepte noi în acel moment.

"Noi nu vedem cu ochii, vedem cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă" Ştefan Odobleja

  • “Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” afirma Acad. Alexandru SURDU, la ediția din anul 2018. 
  •  “Anii 1938-1939 – Ștefan Odobleja (1902 – 1978) publică la Paris cartea „Psyhologie consonantiste” (The Consonantist Psychology), Librairie Maloine, vol. I, 1938; vol. II, 1939); În anul 1979, Editura Academiei Române a publicat lucrarea colectivă „Precursorii români ai ciberneticii”, o carte în care sunt recunoscute meritele lui Ștefan Odobleja, iar în 1981, Academia Română a publicat lucrarea „Odobleja între Ampere și Wiener.” M. VLADA (coord), vol. II din „Istoria informaticii românești. Apariție dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii”, pag. 203, Editura Matrixrom, 2019. 

La eveniment vor participat personalități ale vieții științifice și culturale din Romania și din străinătate: Acad. Alexandru SURDU, Prof. dr. Vasile CÂNDEA, Acad. Victor VOICU, Acad. Leon DĂNĂILĂ, Dr. Mihai NEAGU, Prof. Habil. DHC Dan RIGA, Prof. Habil. DHC Sorin RIGA (Elveția), Prof. dr. ing. Paul STERIAN, Prof. dr. Leon ZĂGREAN, Prof. dr. Adrian RESTIAN, Prof. dr. Constantin DUMITRU-DULCAN, Conf. dr. Marin VLADA, Prof. dr. Aurel POPA-WAGNER, (Rostock, Germania), precum și oameni de știință și de cultură din Drobeta-Turnu Severin.

  • Comitetul de organizare: Ing. Ștefan ODOBLEJA jr. - președintele Fundației ,,Ștefan Odobleja”, Dan VIOREL – matematician, Col (r), Dr. Nicolae POPESCU- vicepreședinte, Prof. dr. Tudor RĂȚOI , Ing. Cornelia CIUCIU- secretar general, Av. Natalia Odobleja- vicepreședinte.