CNIV 2019

Volumul de articole publicate la CNIV 2019


Cuprinsul volumului de articole publicate la CNIV 2019 (ISSN 1842-4708)

LUCRARI ACCEPTATE SPRE PUBLICARE: Volumul CNIV 2018 (Total= 46 lucrări, din 80 propuneri) - Lucrări acceptate spre publicare în volumul CNIV (ISSN 1842-4708)

SECŢIUNEA A. Tehnologii e-Learning, Virtual Laboratory şi Virtual Reality

NR.ORD/NR.INSC. TITLUL AUTORI

1-1 70 de ani de la înființarea Institutului de Fizică Atomică (IFA) de la Magurele, unde s-a construit primul calculator electronic românesc CIFA 1
Marin Vlada, Universitatea din București

2-3 "ROMANIAN INFORMATICS 2018-2020", primele rezultate - Proiectul național al unei istorii a informaticii românești: apariție, dezvoltare și impact
Marin Vlada, Universitatea din București

3-0d Secția „Mașini de Calcul” și Centrul de Calcul (CCUB) de la Facultatea de Matematică -Universitatea din București, înființate de acad. Gr. C. Moisil

Stelian Niculescu, Universitatea Politehnica București

4-0c Pagini din istoria informatizării mediului preuniversitar românesc - Scurt istoric al Internetului în România
Radu Jugureanu 1, Dorina Jugureanu 2
(1) Horváth & Partner Management Consulting GmbH
(2) Colegiul Național Mihai Eminescu, București

5-2 Predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând laboratoarele online folosind un mediu virtual de învățare

Adrian Adăscăliței 1, Constantin Cucoș 2, Marin Vlada 3
(1)Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași, (2)Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, (3)Universitatea din București

6-0a Atitudini actuale privind Informatica în România. Transfer tehnologic invers și teama de matematică
Ferucio Laurențiu Țiplea, Facultatea de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

7-0b Opinii privind promovarea academică în România. Perfecționarea prin doctorat

Ferucio Laurențiu Țiplea
Facultatea de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

8-4 Instruirea cibernetică: o cale reală spre reforma învăţământului de inginerie

Dorin Isoc, Teodora Şurubaru1, Amalia Isoc
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR)

9-13 Poate deveni instruirea cibernetică o tehnologie pedagogică pentru însuşirea gândirii critice?

Dorin Isoc, Amalia Isoc, Teodora Şurubaru
Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR)

10-5 Using QR code in education, Utilizarea codului QR în educaţie

Zoltán Élthes
”Babeş-Bolyai” University of Cluj Napoca, Faculty of Economics Sciencs

11-15 Calculatoare Cuantice

Gărgăun Cătălin – Colegiul Național “Ferdinand I” Bacău

12-16 Realitatea Virtuală

Gărgăun Nicoleta – Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău

13-14 Utilizarea softurilor educaționale în activitățile de cunoaștere a mediului la grădiniță

Petcu (Radu) Anamaria
Universitatea București, Școala Doctorală Științe ale Educației București

SECŢIUNEA B: Software educaţional în învăţământul universitar. Proiecte şi Aplicaţii

14-11 Aplicație e-learning pentru studiul compresiei de date în protocoale de comunicaţie serială

Radu Rădescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti

15-12 Aplicație e-learning pentru studiul compresiei fișierelor imagine prin standardul JPEG-2000

Radu Rădescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti

16-42 Metoda celor mai mici pătrate utilizând software-ul Wolfram Mathematica

Vitalie Puțuntică, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău

17-34 Pedagogia inovativă: concepte și implementare în informatică

Maria Pavel, Dorin Pavel
Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău

18-35 Unele aspecte ale evaluării electronice

Vascan Teodora, Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova

SECŢIUNEA C: Software educaţional în învăţământul preuniversitar. Proiecte şi Aplicaţii

19-18 MDC -software pentru crearea manualelor digitale școlare prin colaborare.

Balmuș Nicolae,Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

20-10 Gândire algoritmică: concept și analiză a resurselor educaționale digitale formative

Burlacu Natalia, Universitatea Tehnică din Moldova

21-26 Un exemplu de lecție în format electronic: Lipide

Adrian Mihalcea – prof., Adriana Neagu – prof., Ileana Grunbaum – prof., Liliana Jumărea – prof. , Alex-Cristian Andreescu – elev,
Colegiul Național „N. Iorga” Vălenii de Munte

22-47 Folosirea tehnologiei în proiectarea lecțiilor cu ajotorul instrumentului Learning Designer

Prof. Cobel Gabriela Marusia, Ambasador Scientix, Școala Gimnazială Nr. 7, Borșa, Maramureș

23-19 Aventura Cunoașterii. O abordare transdisciplinară a Istoriei

Casian Gavriș1, Antoniu Gavriș 1, Raul Handrău1, Maria Ban 1, Daiana Nemeț 1, Georgeta Cozma 2, Nicoleta Cherecheș 2
(1) Atelier Transdisciplinar,
(2) Centrul Județean de Excelență Satu Mare

24-20 MOUNTSEE

Mara Savinescu 1, Simina Bârle 1,Silvia Manoliu 1, Ariana Pop 1, Georgeta Cozma 1, Claudia Pop 2, Viorel Solschi 2
(1) Echipa Multitouchcnme, Satu Mare
(2) Colegiul Național Mihai Eminescu, Centrul Județean de Excelență, Satu Mare

25-21 MOUNTAIN LIFE SAVER

Călina Oprea, Ștefana Ursu, Dănuț Bogdan, PatrikMihalca, Antonio Morar 1, Georgeta Cozma1, Claudia Pop, Viorel Solschi 2
(1) Atelier Transdisciplinar,
(2) Centrul Județean de Excelență Satu Mare

26-45 Difficult Friends

Students: Chereji Iulia 1,2, Roman Ioana 1,2, Stan Ioana 1,2
Teachers: Șandor Nicoleta 1,2, Marciuc Daly 1,2
(1) „Mihai Eminescu” National College Satu Mare
(2) Centrul Județean de Excelență Satu Mare

27-32 Randomizarea – modalitate de eficientizare a învățării

Herman Cosmin 1, Poka Ștefan 2
(1) eLearning & Software, Arad,
(2) Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”, Cluj - Napoca

28-29 Valorificarea mediului RobotC în dezvoltarea abilităților de programare

Natalia Lupaşco, Tatiana Veveriţa
Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova

29-36 Utilizarea aplicației App Inventor pentru formarea la elevi a competenței de programare

Andrei Braicov, Universitatea de Stat din Tiraspol

30-37 Valorificarea resurselor SMART Notebook pentru organizarea activităților educaționale interactive

Globa Angela, Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova

31-31 Platforma Easy-s-Quizzy

Elev Tudor Podină, prof. Elenita Durla Pașca
Colegiul Național "Mihai Eminescu” Satu Mare

32-33 Varianta software a jocului educativ Technopoly

Mariana-Ioana Dindelegan, Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca

33-30 HORIA HULUBEI – o personalitate din România înscrisă în panteonul culturii şi ştiinţei mondiale

Prof. Iuliana Ciubuc 1, Prof. Guzu Dan Adrian 1, Elev Pricopie Edward 1, Eleva Papp Andrea Alexandra 2
(1) Colegiul „Ion Kalinderu”, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni
(2) Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu- Mare

34-38 Jocul Cat Protector

Durla-Pașca Paul-George, Șandor Nicoleta Lenuța, Durla-Pașca Elenita
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Centrul Județean de Excelență Satu Mare

35-39 APORII ȘI PARADOXURI

Paul Mădăras, Nicoleta Lenuța Șandor, Gigelia Silaghi
Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare

36-43 Reţelele mobile GSM- o tehnologie aflată în ascensiune rapidă

Iuliana Ciubuc (1), Prof., ambassador Global Math-USA, Hădărean Diana Monica (2), Prof. Costinescu Daniela(3), Prof. Mircioagă Elena Nectara (4), Prof. dr., Oprea Daniela (3), Prof. Pricopie Edward (1), Elev
Tirla Razvan Radu (2), Elev Osiac Valentin (3), Elev sergent, Șovăială Miruna (3), Elev
(1) Colegiul „Ion Kalinderu”, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni
(2) Liceul Pedagogic Vocaţional “Nicolae Bolcaş” Beiuş
(3) Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir, Breaza
(4) Şcoala Gimnazială Pia Bratianu, Bucureşti

37-23 Utilizarea tehnologiilor digitale mobile la clasele primare

Botgros Didina 1, Tudor Iuliana 2
(1) Şcoala Gimnazială „Sf.Varvara” Aninoasa
(2) Școala Gimnazială „Matei Basarab” Târgoviste

SECŢIUNEA D: „Intel® Education” Inovare în educaţie şi cercetare. Learning, Technology, Science

38-27 Arie finită, perimetru infinit

Elevi: Ardelean Andrei 1,2, Măgureanu Andrei 1,2, Rîpan George 1,2,
Profesor: Dr. Daly Marciuc1,2
(1) Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare
(2) Centrul Județean de Excelență Satu Mare

39-28 Elevi: Mateian Andrei 1,2, Sabău-Svegler Hanna 1,2, Tar Vanessza 1,2,
Profesor: Dr. Daly Marciuc 1,2

(1) Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare
(2) Centrul Județean de Excelență Satu Mare

40-25 Platforma educaţională “Școala din Valiză”- proiect centrat pe motivarea elevilor pentru studiu cu resurse digitale interactive

prof. Petrovici Adriana 1, expert IT Cosmin Herman 2
(1) ReteuaEDU.ro (Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman)
(2) ReteauEDU (eLearning software)

41-22 Conținut interactiv cu H5P în Moodle

Buhai Ilenuța - Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” din Roman

SECŢIUNEA E: Training şi management educaţional. Strategii, Obiective, Calitate

42-7 Utilizarea platformei Bookcreator pentru realizarea de materiale în format digital

Prof. Dr. Mihaela Băsu - Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iași

43-6 Utilizarea platformelor electronice în procesul de predare-învățare-evaluare

Prof. Dr. Mihaela Băsu - Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iași

44-44 e-Learning - modalitate de implicare a elevului în propria sa formare

Valerica Doina Muntean - Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare

45-8 Strategii didactice care conduc la creșterea progresului în procesul de învățare al elevilor

Irina-Isabella Savin, dr. ing. - Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași

46-9 Succesul în carieră garantat de recunoașterea competențelor obținute la nivel de școală

Irina-Isabella Savin, dr. ing. , Ștefan Eduțanu, elev
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași