CNIV 2020

115 ani de la nașterea acad. Gr. C. Moisil - Instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua națională a matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii


UPDATE - Academia Română, https://www.crifst.ro/evenimente/eveniment_crifst_1610022678

Recent, în ziua de 28 decembrie 2020, Senatul României a aprobat instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii (https://www.senat.ro/Legis/PDF/2020/20L651FS.pdf).

Potrivit Expunerii de motive, „În ziua de 10 ianuarie 1906 se năștea academicianul Grigore Constantin Moisil, personalitate care și-a pus amprenta asupra dezvoltării matematicii românești și care a fost cel mai important pionier al informaticii în Romania, și unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai informaticii din lume. Consider că înfiinţarea unei asemenea zile naţionale poate avea o contribuţie semnificativă în conştientizarea la nivel de masă a importanţei domeniului şi asigurarea unui suport popular pentru viitoare decizii strategice", a motivat iniţiatorul proiectului de lege, deputatul Varujan Pambuccian. Ideea acestei propuneri s-a discutat la întâlnirea Grupului “Moisil”, din 10 ianuarie 2020, pentru omagierea acad. Grigore C. Moisil – fondatorul informaticii românești, primul român având Computer Pioneer Award (1996) (https://www.computer.org/profiles/grigore-moisil), la care au participat și reprezentanți ai CRIFST – Academia Română. Cu această ocazie, anunțăm că urmează să se finalizeze un site dedicat memoriei acad. Grigore C. Moisil - https://sites.google.com/g.unibuc.ro/moisil, autor Marin Vlada, membru titular CRIFST – DIS. 
"Se instituie ziua de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Sărbătorirea zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii poate fi organizată de către Academia Română, instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări ştiinţifice, culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate", prevede proiectul de lege.

"Se instituie ziua de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Sărbătorirea zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii poate fi organizată de către Academia Română, instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări ştiinţifice, culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate", prevede proiectul de lege.

Personalitate plurivalentă, profesorul acad. Grigore C. Moisil a avut o activitate științiflcă însemnată în informatică, logică polivalentă, logică booleană, mecanică teoretică, algebră, analiză matematică și geometrie. Având formație academică atât de matematician, cât și de inginer, profesorul Moisil a reușit să îmbine pe tot parcursul vieții sale aspectele teoretice cu efectele lor practice la nivelul societății. A fost cel care a inițiat și dezvoltat studiul informaticii în România atât în zona școlară și universitară – după înființarea secției de „Mașini de Calcul” (anul 1959), a înființat Licee de informatică, iar în universități secția de „Informatică”, cât și în cea a cercetării științifice organizate, înființând în anul 1962 Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), iar în anul 1970 Institutul Central de Informatică (ICI). De asemenea, a fost unul dintre inițiatorii proiectului pentru realizarea primului calculator electronic românesc, finalizat în anul 1957, proiect care a propulsat România în rândul primelor opt țări care au proiectat și construit un sistem electronic de calcul. Moisil a fost și un mare popularizator al științei și tehnologiei în țara noastră. Conferințele sale și, mai ales, emisiunile de la Radio și TV România au inspirat generații de elevi și de studenți determinându-i să urmeze discipline științifice și tehnologice, lucru care a dus la o dezvoltare fără precedent a acestor domenii în România.

  • Propunerea s-a realizat la întâlnirea Grupului "Moisil", din 10 ian. 2020, de la Casa universitarilor București. Inițiativa a venit de la prof. Gheorghe Radu din Brașov, susținută de M. Vlada și de toți ceilalți, inclusiv de reprezentanți ai CRIFST Academia Română (M. Vlada, Eufrosina Otlăcan). Am redactat propunerea și l-am rugat pe prof. Varujan Pambuccian sa facă o inițiativă legislativă. S-a ținut de cuvânt și îi multumim! 

  • Mesaj pe facebook, prof. Gheorghe Radu: Ziua de 10 Ianuarie este ziua de naștere a celebrului Acad. Grigore C. Moisil, pionier al informaticii în România și recunoscut ca pionier al informaticii mondiale (distincție atribuită post-mortem de către IEEE, anul 1996). Inițial, propunerea mea a fost ca ziua de 10 Ianuarie să fie declarată "Ziua informaticianului român".