CNIV 2020

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2020-11-06  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016 | 15.Lista 2017 | 16.Lista 2018 | 17.Lista 2019

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016 | 15.Aut. 2017 | 16.Aut. 2018 | 17.Aut. 2019

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016 | 14.Eval 2017 | 15.Eval 2018 | 16.Eval 2019


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSARE: The 15th International Conference on Virtual Learning - http://c3.icvl.eu/


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: De la învățarea prin memorare, la învățarea prin evoluția gândirii

Abstract: În învățământ, activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor pentru elevii/studenții săi, trebuie concepută, proiectată și realizată (prin urmare, gândită și îmbunătățită) astfel încât aceasta să devină instructivă, atractivă și eficientă pentru elevi/studenți, iar învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii. Pentru aceste obiective, permanent, în întreaga sa activitate, un profesor va avea în vedere îmbunătățirea metodele de predare, să învețe și să cunoască metodele pedagogice moderne, să se preocupe pentru utilizarea tehnologiilor oferite de calculator în procesul de predare-învățare, să conceapă și să utilizeze metode eficiente de evaluare în educație. Pe de altă parte, elevii/studenții vor fi antrenați și preocupați în procesul învățării pentru adaptarea atitudinii lor la schimbările din formarea lor profesională și din integrarea în societate.
• "Tot ceea ce este gândire corectă este fie matematică, fie posibil să fie transpusă într-un model matematic." acad. Grigore C. Moisil (1906-1973), Computer Pioneer Award of IEEE (1996)
• "Învățarea este evoluția cunoașterii peste timp." Roger E. Bohn, 1994
• Gândirea este evoluția învățării peste timp, Marin Vlada, 2014
2. Șușu Mariana, Prof.,
Școala Gimnazială „V. Alecsandri" București
mariana.susu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Matematica în abordarea savantului dr. Ștefan Odobleja, inventatorul Ciberneticii

Abstract: ...
3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Platforme de e-Learning pentru învățământul virtual, asincron (offline) și sincron (online)

Abstract: Platforma Zoom pentru video-conferințe. Tutorial de instalare și utilizare - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/zoom

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2020/platforme

4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Noi rezultate obținute în cadrul proiectului ROINFO „Romanian Informatics”: “descifrarea” fenomenului informaticii românești

Abstract: ...
Ref. - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-2020
5. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Priorități în Cibernetică, Informatică și Inteligența Artificială

Abstract: ...

Ref.: http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/prioritati

6. Naghi Elisabeta Ana, Consilier Prof.,
Vrînceanu Gabriel Narcis, Director Prof.,
Radu Eduard, Consilier Prof.,
Ministerul Educației și Cercetării,
ana.naghi[at]gmail.com
Section: E
Title of paper: Necesitatea formării cadrelor didactice în domeniul Inteligenței artificiale

Abstract: Inteligența artificială (AI) este în prezent un „subiect fierbinte”, articolele din mass-media și discuțiile publice despre Inteligența artificială sunt aproape imposibil de evitat. Totuși, e bine de subliniat că Inteligența artificială înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Pentru unii, Inteligența artificială reprezintă forme de viață artificiale care pot depăși inteligența umană, iar pentru alții, aproape orice tehnologie de prelucrare a datelor poate fi numită Inteligența artificială.
Articolul de faţă prezintă o serie de repere privind definiția Inteligenței artificiale și domeniile sau tehnologiile strâns legate de aceasta și cum inteligența artificială poate fi privită atât ca instrument util în procesul de învățare, cât și ca un domeniu de studiu ce valorizează legături inter și trans-disciplinare.
7. Manea Mihaela, Prof.,
Școala Gimnazială nr 24 Galați
mihaela_manea21[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Cercetarea științifică la educația tehnologică și aplicații practice la gimnaziu

Abstract: Lucrarea prezentă aduce în prim plan o problemă sensilibă a învățământului, și anume aplicațiile practice realizate în mediul on-line. Noua situație creată de pandemie m-a determinat să caut noi soluții de înlocuire sau substituție a lucrărilor practice pe care le realizam cu elevii mei în clasă, la orele de Educație tehnologică, cu resurse educaționale care să determine elevul să învețe cu plăcere. Pornind de la acest deziderent, am realizat această cercetare didactică.
8. Moise Luminița Dominica, Prof.,
Ionescu Maria, Prof. dr.,
Dîrloman Gabriela, Prof. dr.,
Cristea Ruxandra, Prof.,
Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", București
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Complexitatea schimbărilor climatice - știință, educație și colaborare la nivel european

Abstract: „Obiectivul nostru este să reconciliem economia cu planeta, să reconciliem modul în care producem și consumăm cu planeta noastră.” Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene.
Liderii din întreaga lume au lansat Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) în 2015, ca "un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate”, pentru a fi îndeplinite în anul 2030 (Agenda 2030). Rolul profesorilor este important pentru realizarea unei lumi sustenabile și pentru a promova Educația pentru Cetățenie Globală. Un exemplu în acest sens este Walk the Global Walk - proiect co-finanțat de Uniunea Europeană care conectează 11 țări europene.
De asemenea, platforma eTwinning – una dintre platformele de colaborare între școlile din spațiul european dar și din afara acestui perimetru - este un spațiu ideal pentru derularea de proiecte și pentru a forma elevilor competențe specifice mileniului III. Platforma este și o oglindă a problemelor care frământă întreaga omenire, cum este, de exemplu, situația de urgență privind clima. De aceea, anul 2020 este declarat anul eTwinning al schimbărilor climatice și al provocărilor de mediu.
În ultimii ani, în Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” din București s-au derulat mai multe proiecte pe acesta temă, abordând aspectul științific și evoluția climei de-a lungul istoriei planetei, urmărind conștientizarea efectului activităților umane asupra planetei dar și asumarea unor măsuri ce pot contribui la combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Am realizat studii de caz, am evidențiat rolul științei în rezolvarea problemelor omenirii, chiar dacă unele soluții sunt foarte îndrăznețe și par acum la granița cu ficțiunea.
Au fost identificate în cadrul acestor proiecte resurse online ce pot fi utilizate în completarea curriculumului școlar, dar și platforme educaționale care facilitează colaborarea și diseminarea precum: https://www.symbaloo.com/ sau https://www.thinglink.com/.
Schimbarea trebuie să fie făcută la toate nivelurile - de la nivelul fiecărui individ la cel de sistem, de aceea prin aceste proiecte facilităm procesul ca tinerii să devină acceleratori ai schimbării.
9. Moise Luminița Dominica, Prof.,
Ionescu Maria, Prof. dr.,
Chiac Teodora Valentina, Prof. dr.,
Cristea Ruxandra, Prof.,
Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", București
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Competențe antreprenoriale și digitale dezvoltate în cadrul proiectelor Eramus+

Abstract: Lumea profesională de azi și mai ales cea de mâine are nevoie de competențe globale, transformarea digitală a societății solicitând noi abilități de învățare pe tot parcursul vieții. Dobândirea competențele antreprenoriale ( văzute ca o competență transversală utilă tuturor) și dobândirea competențelor digitale (care permit utilizarea sigură și creativă a TIC), asigură fiecăruia dintre noi dezvoltarea personală, participarea în societate și o buna inserție pe piața muncii. Un exemplu de bună practică este proiectul Erasmus+ derulat în perioada 2017-2019 “Designthinking: social entrepreneurship between european schools” (http://dtse.eu/).
Prin acest proiect ne-am propus transformarea problemelor sociale în oportunități de angajare pentru tinerii noștri, prin promovarea spiritului antreprenorial bazat pe utilizarea în comun a TIC în centrele educaționale europene. Proiectul a fost inovator pentru că a permis: crearea unui laborator virtual de idei (prin aceasta s-a stimulat creativitatea, inovarea și colaborarea între parteneri pentru a genera idei de afaceri care să rezolve problemele sociale care afectează Europa), realizarea de activități de tipul Learning by doing sau crearea unor produse inovatoare (de ex. echipa de profesori a utilizat aplicaţia eXeLearning pentru a realiza un manual de antreprenoriat în formă digitală).
Au fost utilizate tehnologii inovatoare precum cea a fotografierii 360°. Au fost realizate interviuri cu tehnologia Radio Podcast, au fost realizate filme, prezentări PPT, video, sau Prezi. De asemenea, au fost elaborate documente colaborative prin Google Drive și a fost dezvoltat site-ul proiectului pe parcursul derulării acestuia. Elevii din echipa română au realizat o simulare video a unei zone turistice defavorizate din țara noastră pentru a fi promovată ca destinație turistică, în timp ce echipa Spaniei ne-a inițiat în robotică și aplicațiile practice ale roboticii.
10. Burlacu Natalia, Conf. univ. dr.,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Republica Modova
natalia.burlacu[at]iis.utm.md
Section: A
Title of paper: Soluții IT pentru educația la distanță: realitate între concept și aplicabilitate

Abstract: This year, education systems around the world, have been marked by the experience of confrontation with the unexpected and aggressive COVID-19 epidemic and they have demonstrated their vulnerability.
Thus, the actors involved, learners (pupils and / or students), teaching staff, parents, representatives: of the administrations of educational institutions, of the academia, and of the structures of line ministries have hardly resisted the challenges of the new educational conjuncture.
This article comes with the description of the normative framework (legal and methodological) related to the concept of distance education, the evolution of which is analyzed here.
The author reflects on the phenomenon of distance education, presenting the typology of IT solutions, existing today on the market of digital didactical tools, these being exemplified by a set of program products less known to the general public.
11. Gargaun Ana Nicoleta, Prof.,
Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău
ananicoleta2002[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Sisteme de recomandare

Abstract: Interacționăm cu sistemele de recomandare (RS) în mod regulat, atunci când folosim servicii și aplicații digitale de la Amazon la Netflix și agregatoare de știri. (RS) nu sunt altceva decât algoritmi care fac sugestii cu privire la ceea ce-și pot dori utilizatorii. Puțin mai formal, sunt funcții care preiau informații despre preferințele unui utilizator (de exemplu despre filme) ca o intrare și produc o predicție cu privire la calificativul pe care un utilizator l-ar acorda elementelor aflate în evaluare (de exemplu, filme noi disponibile). Inevitabil, RS sunt omniprezente în ”universul digital” și există deja multe cercetări tehnice despre cum să dezvolți sisteme din ce în ce mai eficiente (Adomavicius & Tuzhilin, 2005; Jannach & Adomavicius, 2016; Ricci, Rokach și Shapira, 2015).
În ultimii 20 de ani, RS au fost dezvoltate concentrându-se mai ales pe aplicații de afaceri, iar accentul a avut tendința de a fi pus pe obiective comerciale. Însă RS are un impact mult mai mare asupra utilizatorilor și asupra societății. Astfel, ele modelează preferințele utilizatorului și ”filtrează” alegerile, atât individual, cât și social. Acest impact este semnificativ și merită o examinare etică, nu în ultimul rând pentru că RS poate fi implementat și în contexte încărcate moral, precum asistența medicală, stilul de viață, asigurările și piața muncii. În mod clar, oricare ar fi problemele etice, acestea trebuie înțelese și abordate prin evaluarea proiectării, implementării și utilizarării sistemelor de recomandare.
12. Gargaun Costel Catalin, Prof.,
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău
catalin_costel[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Internet of Things

Abstract: Scopul acestui articol este de a trata aspecte legate de sensibilitatea datelor, a informațiilor și a cunoștințelor transmise prin IoT, ajutând toate persoanele interesate de aceste noi tehnologii TIC să devină conștiente de unele probleme etice. În această nouă mass-media, care nu mai este în fază incipientă, vulnerabilitățile și atacurile sunt diferite, cauzate de progresele tehnologice și proliferat prin lipsa de conștientizare a utilizatorilor. Acest avertisment este necesar din cauza transferului de date, informații și cunoștințe de la dispozitive virtuale la dispozitive fizice care sunt conectate la rețele fără fir de diferite dimensiuni și importanță. Transferul este completat de utilizarea extinsă noilor tehnologii ca RFID, NFC, senzori, 3G, 4G și 5G și aduce de-a lungul ajustării amenințările securității informațiilor la adresa acestui nou mediu, precum și apariția unor noi pericole caracteristice, mai ales într-o lume în care granița dintre viața fizică și cea virtuală devine din ce în ce mai dificil de a trasată.
13. Ciurea Viorica, Prof.,
Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Craiova
viorica_ciurea1[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea instrumentelor TIC într-o lecție despre dubla alegere a lui Cuza și Unirea Principatelor Române

Abstract: Folosirea noilor tehnologii ale comunicațiilor și informației la orele de istorie îmbunătățește atât eficiența cât și efectivitatea procesului instructiv-educativ. În cadrul unei lecții de istorie despre dubla alegere și unirea lui Alexandru Ioan Cuza pot fi utilizate diverse instrumente TIC în diverse etape ale procesului de învățare, fie în etapa de predare, fie în cea de învățare și consolidare sau în cea de recapitulare și evaluare a cunoștințelor de tipul WordArt.com, Mentimeter, realizarea unor hărți mentale cu ajutorul coggle.it, a unor teste realizate cu ajutorul aplicației Kahoot, folosirea aplicației online Padlet sau a Jamboard-ului fără însă a uita informațiile oferite de diverse site-uri de tipul documente, hărți, fotografii, etc. care pot fi accesate din mediul online.
14. Balmuș Nicolae, Conf. dr.,
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău.
nicolae.balmus[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: MDIRConstructor2020 - software pentru crearea manualelor digitale interactive

Abstract: MDIRConstructor este un software educațional cu ajutorul căruia, în baza variantelor *.pdf ale manualelor școlare, se generează (construiesc) concomitent două manuale digitale interactive: unul pentru profesor și altul pentru elevi. Varianta profesorului conține instrumente pentru crearea și includerea în paginile manualului a unui spectru mare de Activități Multimedia Interactive de Învățare (AMII)-imagini, documente digitale, secvențe audio/video, teste, simulări interactive, rebusuri etc.. Varianta elevului conține numai resursele digitale autorizate de către profesor și instrumentele care monitorizează progresul elevului., Cu ajutorul aplicațiilor de organizare a video-conferințelor, conținutul acestor manuale poate fi partajat la distanță atât de profesor cât și de elevi.
15. Adriana Petrovici (1), Prof.,
Ilenuţa Buhai (1), Prof.,
Ştefan Poka (2), Prof.,
Cosmin Herman (3), Expert E-Learning,
(1)Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Roman
(2)Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”, Cluj-Napoca
(3) ReteauEDU, eLearning software
adri_petrovici[at]yahoo.com
buhai_ilenutza[at]yahoo.com
stefan.poka[at]moodle.ro
cosmin.herman[at]elearningsoftware.ro
Section: D
Title of paper: CLASA DE ACASĂ şi MOODLE, un experiment didactic de succes în predarea - învățarea online

Abstract: Lucrarea CLASA DE ACASĂ şi MOODLE este o sinteză a aspectelor metodice, pozitive şi mai puţin pozitive, constatate de un grup de profesori, utilizatori ai Reţelei EDU.ro, în urma parcurgerii unui nou expriment didactic, ca răspuns la provocarea adusă de contextul pandemic Covid - transferul procesului de predare-învăţare din sala de clasă, integral în mediu virtual.
Proiectul CLASA DE ACASĂ, rezultatul colaborării dintre ReteuaEDU.ro şi Cisco Systems România, a oferit educatorilor din comunitatea Moodle - România şi Republica Moldova, resurse şi instrumente digitale optime pentru a elabora lecţii online interactive şi a organiza întreg demersul didactic colaborativ cu elevii, pe platforma educaţională https://reteauaedu.ro/ .
Convertirea bruscă a multitudinii de interacțiuni cognitive complexe, comportamentale și emoționale pe care le oferă predarea și învățarea față în față, într-un curs online - este un proces îndelungat care necesită căutări insistente, experimentarea eficienţei pedagogice a diverselor instrumente digitale, mult efort şi creativitate didactică, dar şi rezistenţă psihică la eşecuri. În acest sens, lucrare oferă câteva sugestii succinte de valorizare a unor activităţi, resurse și instrumente digitale Moodle - Webex care facilitează educatorilor elaborarea lecțiilor online îmbogăţite cu conţinut interactiv şi oportunităţi de evaluare, fie prin integrarea propriilor materiale şi aplicații create pe platformele Moodle, LearninApps, Wordwall, H5P, Wiris, GeoGebra, Canva, GoogleApps, fie a unor resurse existente în bibliotecile acestora.
16. Buhu Adrian, Set lucrari dr. ing.,
Buhu Liliana, Conf. dr. ing.,
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi,
adrian.buhu[at]academic.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: Epidemia de COVID-19 un impuls pentru dezvoltarea sistemelor de eLearning?

Abstract: Anul 2020 este un an special pentru învățământul din întreaga lume. Criza generată de COVID-19 a influențat masiv modul de desfășurare al activităților de învățământ în universitățile din România. Închiderea activității în data de 11 martie 2020 a avut un impact masiv asupra modului de predare, care preponderent se desfășura față în față. În acest articol voi prezenta o situație întâlnită la predarea unui curs tehnic, în cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași, respectiv trecerea de la activitatea clasică la cea desfășurată online. Autorii vor oferi o descriere a modului în care participanții la actul didactic s-au adaptat noilor cerințe.
17. Silvia Făt (1), Conf. univ. dr.,
Inna Pielescu (2), Prof.,
(1) Facultatea de Psihologie și Științele educației, Universitatea din București,
(2) Școala Gimnazială I.G. Duca,
silvia.fat[at]fpse.unibuc.ro
innadpielescu[at]gmail.com
Section: B
Title of paper: Integrarea tehnologiei în formarea profesorilor

Abstract: Cercetarea de față îți propune să ilustreze opinia studenților înscriși la modulul didactic și programele de master ale Facultății de Psihologie și Științele educației, Universitatea din București, privind integrarea tehnologiei în formarea ca viitori profesori. De multe ori, valorificarea insuficientă a resurselor de învățare digitală este motivată de reprezentarea slabă în formare. Respondenții sunt utilizatori activi ai tehnologiei, fenomen generat de introducerea, în ultimii ani, a unor programe ce includ astfel de resurse, fie la nivel de discipline academice (Instruire Asistată de Calculator, Tehnologia Informației și Comunicării), fie la nivel de metode, tehnici și instrumente mediate de resurse educaționale de tipul platformelor, claselor virtuale, aplicațiilor e-learning etc. Privind retrospectiv, devine interesantă modificarea în timp a percepției, o atitudine fundamental diferită, dacă ne raportăm la experiența începutului anilor 2000.
18. Dumitraș Cristina-Amalia, Prof. dr.,
Huţanu Iuliana-Paula, Elev,
Maidaniuc Jeaneta-Steluța, Prof. ing.,
Colegiul Tehnic ''Lațcu Vodă" Siret,
hutanu_amalia[at]yahoo.com
colalime13[at]gmail
jeanetam[at]yahoo.com.com
Section: D
Title of paper: Modelarea unor aminoacizi și a unor fragmente de ADN cu ajutorul cu ajutorul programului HyperChem

Abstract: Proteinele se descompun în aminoacizi. În total sunt 20 de aminoacizi naturali, dintre care 9 esențiali. Scopul acestui proiect a fost studiul efectelor consumului suplimentele nutritive destinate culturiștilor. Obiectivele au fost studiul activității biologice și studiul teoretic a suplimentelor nutritive. S-au testat pe seminţe de porumb și seminte de grâu supuse germinării. S-a observat umflarea semințelor tratare cu suplimente nutritive. Suplimentele au provocat o micșorare a numărului de plantule cu 23,33% față de martor ( de la 25% la 1,66%). În cazul probelor tratate cu suplimente s-a obținut o singură plantulă. S-au obţinut structurile spaţiale precum şi parametrii fizico-chimici a moleculelor de triptofan, cisteină, fenilalanină, serină și valină prin aplicarea unor software specializate, HyperChem Lite și HyperChem 8.0.10.. Suplimentele nutritive sunt necesare în practicarea culturismului, dar cu măsură. Noi experimente vor fi necesare.
19. Băsu Mihaela, Prof. dr.,
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași,
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Instruirea online, ca alternativă a intruirii tradiționale

Abstract: Elevii și studenții sunt atrași de utilizarea devide-urilor, iar predarea online este o soluție care îi avantajează. Totuși, e-learningul are, pe lângă avantaje, numeroase dezavantaje. Pentru a nu deturna efectele actului educațional, profesorii trebuie să își proiecteze cu atenție resursele de educație online și să se încadreze în recomandările UNESCO. În prezentul articol sunt prezentați factorii care duc la îmbunătățirea proiectării resurselor de intruire online. Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor schimbă perspectiva asupra practicii educaţionale, completând cadrul educaţional cu metodologii moderne de învăţare specifice societăţii informaţionale. Totuși, nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu pot asigura condițiile ideale ale unei săli de clasă și se recomandă îmbinarea acestora cu învățământul tradițional.
20. Radu Rădescu, Conf. dr.,
Andrei Stelian Stan, Absolvent,
Universitatea Politehnica din Bucureşti,
Departamentul de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei,
radu.radescu[at]upb.ro
Section: B
Title of paper: Aplicație Web de telemedicină pentru interconectarea dintre pacienții cu deficiențe locomotorii și medici

Abstract: Deoarece foarte multe persoane nu iau contact cu centre wellness pentru îmbunătățirea sau conservarea calității sistemului locomotor și a sănătății până atunci când este neapărat necesar, acestea nu știu unde să apeleze și cum să procedeze pentru a ajunge la specialiști. Astfel, ideea acestei lucrări este realizarea unei aplicații Web care permite interconectarea potențialilor pacienți sau a persoanelor cu probleme deja cunoscute ale sistemului locomotor cu alte afecțiuni, cu medici sau antrenori specializați, disponibili oricând, și chiar vizualizarea sau rezervarea anumitor servicii, în cele mai apropiate centre de wellness sau sănătate disponibile, în funcție de locația lor. În acest mod, în cazul în care doresc să discute cu un medic/antrenor față în față, aplicația le ușurează căutarea și le garantează o rezervare la un specialist în cel mai scurt timp. Aplicația are trei componente principale: baza de date – aici se stochează toate informațiile și datele folosite de aplicație, backend-ul – aici sunt implementate toate serviciile și funcțiile aplicației și frontend-ul –aici este creată interfața cu utilizatorul, unde se pot folosi toate funcțiile create în backend.
21. Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare,
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Echipa Multitouchcnme - Cluster de străpungere în metodologia Transdisciplinarității experimentale – 10 ani

Abstract: Demersul nostru se adresează profesorilor care se simt confortabil dincolo de limitările disciplinare și își propun să se apropie de metodologia Transdisciplinarității experimentale, pentru a face saltul în cunoaștere și, implicit, în schimbarea abordării didactice, cu atât mai mult cu cât, criza sanitară mondială ne obligă să regândim vechile pattern-uri. Prezentăm, ca model de bune practici, Echipa Multitouchcnme, inclusă în volumul IV al ,,Istoriei informaticii românești” (2019) prin palmaresul național și internațional.
Cuvinte-cheie: Transdisciplinaritate, Societatea Cunoașterii, Delors, STEAM.
22. Georgeta Cozma, Prof. dr.,
Centrul Județean de Excelență Satu Mare
cozmageorgeta20[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Transdisciplinaritatea – temei pentru o reformă a educației secolului 21

Abstract: Am putea transforma criză sanitară globală din anul 2020 într-un moment de ,,singularitate” care să genereze schimbarea, pentru că, este, înainte de toate, o provocare etică și a venit momentul pentru realul salt în cunoaștere și conștiență. Nu supralicităm și nici nu îi acordăm exclusivitate, dar credem că o posibilă soluție viabilă a ieşirii Omului din Matrix ar putea veni dinspre Transdisciplinaritate, asociată cu Studiul Complexităţii și grefată pe paradigma constructivistă, care să propună o viziune integratoare, deschisă, unitară și holistică asupra lumii. Revoluţia cuantică şi cea informatică nu servesc la nimic Omului, dacă acesta nu săvârşeşte saltul în conştienţă, „revoluţia inteligenţei” pe care o invocă acad. Basarab Nicolescu.
23. Iuliana Ciubuc, Prof.,
Neringa Stravinskiene, Prof.,
L’ubica Hildebrandova, Prof.,
Stoyna Ilieva, Prof.,
(1) Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială Sanatorială, Buşteni,
(2) Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija, Šakiai, LITUANIA
(3) Základná škola , Majcichov SLOVACIA(2019),
(4) Vocational School of Economics "Dr. Ivan Bogorov", Varna, BULGARIA
iulialuci[at]gmail.com
lhildebrandova[at]gmail.com
neringa68[at]inbox.lt
sonita67[at]abv.bg
Section: C
Title of paper: Proiecte eTwinning - Integrarea în curriculum. Exemple de bune practici - Proiecte eTwinning “The Harmony of Nature” la un deceniu

Abstract: Ţinând cont de faptul că implicarea elevilor în proiecte extraşcolare şi extracurriculare presupune cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor moderne, faptul că proiectul eTwinning "The Harmony of Nature" a ajuns la cea de-a 10 ediţie încununat de succes, ne-am gândit că ar fi bine să prezentăm exemplele de bune practici. Proiectul a obţinut în fiecare an atât Certificat Naţional de Calitate(QL), cât şi Certificat European de Calitate(EQL) pentru inovaţie în învăţământ. Totodată am făcut o scurtă prezentare a celor mai noi recomandări ale Consiliului Uniunii Europene pentru ca proiectele să se bucure de succes în beneficiul elevilor şi cadrelor didactice. Implicarea cadrelor didactice în proiectul CNIV a contribuit enorm la succesul proiectelor eTwinning şi, în special, al proiectelor în care ne-am implicat noi. Multumim şi pe această cale domnului prof. Marin Vlada pentru oportunitatea de a ne perfecţiona activitatea didactică participand la Conferinţele Naţionale de Învăţământ Virtual de peste 10 ani.
https://twinspace.etwinning.net/109384/home
https://coggle.it/diagram/XEDXij0qwro9THC4/t/meseriile-viitorului
https://coggle.it/diagram/XkCx45iXnrE5_zKa/t/nivele-de-integrare-integra...
24. Cobel Gabriela Marusia (1), Prof., Ambasador Scientix,
Cristina Nicolăiță (2), Prof.,Ambasador Scientix,
(1) Școala Gimnazială “George Coșbuc”, Sighetu Marmațíei, Maramureș,
(2) Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, Caracal, Olt,
cobel.gabriela[at]gmail.com
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: eLearning- o învățare obișnuită în vremuri neobișnuite

Abstract: Proiectul “Clasa virtuală de fizică” a fost creat pentru a oferi un spațiu de învățare online pentru studiul fizicii elevilor de gimnaziu, în perioada închiderii școlilor. Astfel elevii au interacționat, au primit sarcini de învățare și au învățat într-un spațiu comun. Activitățile au fost organizate pe clase, fiind vizate conținuturile din manuale ale semestrului 2, pentru elevii claselor 6-8. Proiectul a fost implementat de 8 profesori din România și un profesor din Republica Moldova.
25. Irina-Isabella Savin (1), dr. ing.,
Mihaela Băsu (2), dr. ing.,
(1) Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași,
(2) Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași,
savinisabella[at]yahoo.com
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Educația pentru mediu – o altă componentă a educației elevilor specifică secolului XXI

Abstract: Lumea de azi suferă de problema degradării mediului. Unele probleme sunt la nivel global, în timp ce unele sunt la nivel regional. La nivel global, problemele sunt: încălzirea globală, epuizarea stratului de ozon în stratosfera, ploaia acidă, defrișările, pierderea biodiversității etc. Educația pentru mediu, are importante valențe formative în dezvoltarea intelectuală, morală și fizică a elevilor, fiind o practică interactivă de învățare care dezvoltă imaginația și deblochează creativitatea. Atunci când este integrată în curriculum, elevii sunt mai implicați în învățare fiind încurajați să studieze, să investigheze cum și de ce se întâmplă lucrurile și să ia propriile decizii cu privire la problemele complexe de mediu. Prin dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor de gândire critică și creativă, educația ecologică contribuie la creșterea unei noi generații care poate fi factorul de decizie în ceea ce privește problemele de mediu cu care societatea actuală se confruntă.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.