CNIV 2020

News and Events


Pionierii informaticii românești


Dezvoltarea Computing IT/Informatică în România: Etape- http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/pionieri-ro

CNIV 2020


CNIV 2020 - A XVIII-A Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual

31 OCTOMBRIE 2020, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI și UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

CNIV 2020 dedicată primului domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza (1820-1873) - 200 de ani de la naștere

The CNIV 2020 will be held in conjunction with The 15th Interational Conference on Virtual Learning (ICVL)