CNIV 2020

ȘTEFAN ODOBLEJA ÎN PUBLICISTICA VREMURILOR


Culegere alcătuită și îngrijită, note și indici de Tudor Rățoi și Ștefan Odobleja jr., Editura PUBLICITARIA 2020

De circa o jumătate de veac, doctorul Ștefan Odobleja ține treaz în jurul numelui său un interes larg. Contradictoriu în ansamblu și venit destul de târziu față de ceea ce ar fi meritat purtătorul numelui, acest interes a cuprins de-a lungul intervalului menționat categorii profesionale diverse, de la specialiștii recunoscuți în domeniul pe care l-a ilustrat Ștefan Odobleja, continuând cu presa și terminând cu un public nu tocmai avizat în problematica aferentă, dar stârnit de mesajele venite dinspre mass media scrisă românească începând cu anii ʼ70 ai secolului trecut.

WEB - https://odobleja.ro/ | http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-2020