CNIV 2020

Concluziile proiectului ROINFO


encrypted-tbn0.gstatic
ACADEMIA ROMÂNĂ, Divizia de Istoria Ştiinţei a CRIFST anunță finalizarea concluziilor în cadrul
proiectului ROINFO “Romanian Informatics” - https://www.crifst.ro/sites/default/files/evenimente/concluzii_ale_proie...
CONCLUSIONS I - The phenomenon of Romanian informatics, CONCLUSIONS II - Cybernetics was born in Romania (1938-1939) - http://c3.icvl.eu/2020/roinfo-conclusions