CNIV 2021

Call for Papers | Apel la contribuţii"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. Bohn


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie

TERMENE LIMITA

 • Înscrierea online a lucrărilor şi autorilor: MAI - SEPTEMBRIE
 • Martie - Iunie - lansarea, promovarea si anuntul organizarii CNIV
 • Mai - Septembrie - inscrierea online a autorilor si lucrarilor

 • Septembrie - al doilea ANUNT privind organizarea CNIV
 • Septembrie - 1 Octombrie - primirea formei finale a lucrarilor inscrise (format .doc)

 • 1 - 10 Octombrie - Acceptarea lucrarilor si definitivarea continutului Volumului CNIV (forma tiparita si forma online/PDF)
 • 10 - 20 Octombrie - Elaborarea si definitivarea programului CNIV
 •  Octombrie - Desfasurarea Lucrarilor CNIV (Sesiune in plen, sesiuni de lucru, Expozitie, Concurs)

 • 1 - 10 Noiembrie - primirea prin E-mail a punctajelor privind evaluarea lucrarilor pentru Concursul "SOFTWARE EDUCATIONAL"
 • 15-19 Noiembrie - publicarea pe site-ul Conferintei a rezultatelor Concursului CNIV si a Premiilor de Excelenta CNIV


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
Phase III - Period 2020-2030: Intelligence Learning
KNOWLEDGE SOCIETY AND LEARNING CULTURE

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand."
A. Einstein

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I (CNIV 2010)

Aria tematică

 • Modele şi Metodologii (e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills);
 • Tehnologii (ADL, WBE, WBT, VR);
 • Soluţii software (CG, Web, AI) 

- Concursul "Software Educaţional" - Lucrari, proiecte, programe, produse software

- Expozitia "Software Educaţional" - Produse software, tehnica de calcul si echipamente multimedia

Sesiuni de lucru

 • A: Virtual Learning şi Virtual Reality - cercetare şi dezvoltare
 • B: Software Educaţional în învăţământul universitar - proiecte şi aplicaţii
 • C: Software Educaţional în învăţământul preuniversitar - proiecte şi aplicaţii
 • D: "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century - proiecte şi aplicaţii
 • E: Training şi Management Educaţional - strategii, obiective, calitate

SECŢIUNILE CNIV

Concursul "Software Educaţional" (criterii de evaluare) - Lucrari, proiecte, programe, produse software

Expozitia "Software Educaţional" - Produse software, tehnica de calcul si echipamente multimedia

A (Cercetare, dezvoltare) - Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality - implementare şi aplicaţii

B (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul universitar

C (Proiecte şi aplicaţii) - Software Educaţional în învăţământul preuniversitar

D (Proiecte şi aplicaţii) - "Intel® Education" - Inovare în educaţie şi cercetare (propusă de Compania Intel)

E (Strategii, Obiective, Calitate) - Training si Management Educational

Aria tematică şi subiecte | Thematic Areas and Major Topics

 • MODELS & METHODOLOGIES:
  • Innovative Teaching and Learning Technologies
  • Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training
  • Collaborative E-Learning, E-Pedagogy,
  • Design and Development of Online Courseware
  • Information and Knowledge Processing
  • Knowledge Representation and Ontologism
  • Cognitive Modelling and Intelligent systems
  • Algorithms and Programming for Modelling
 • TECHNOLOGIES:
  • Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies
  • Advanced Distributed Learning (ADL) technologies
  • Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies
  • Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT)
  • New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills
  • Educational Technology, Web-Lecturing Technology
  • Mobile E-Learning, Communication Technology Applications
  • Computer Graphics and Computational Geometry
  • Intelligent Virtual Environment
 • SOFTWARE SOLUTIONS:
  • New software environments for education & training
  • Software and management for education
  • Virtual Reality Applications in Web-based Education
  • Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences
  • Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT
  • Streaming Multimedia Applications in Learning
  • Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs
  • Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence
  • Avatars and Intelligent Agents
 • "Intel® Education" - Learning, Technology, Science [ Link | www.intel.com/education] (CNIV 2010):
  • Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software
  • Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere
  • Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills
  • Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators


Despre Participare

NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

INVITAŢIE: Organizaţiile, asociaţiile şi firmele sunt aşteptate cu propuneri, inclusiv pentru Premii în vederea colaborării în spiritul obiectivelor CNIV.

PARTICIPAREA LA LUCRARILE CNIV se poate face in urmatoarele modalitati:

 1. ca persoana interesata de audierea lucrarilor sau de vizitarea expozitiei (a se vedea categoria inscriere );
 2. ca autor de lucrare/produs software (a se vedea categoria inscriere );
 3. ca reprezentant al unei companii/firme de IT (a se vedea categoria inscriere ).

si cu respectarea regulilor obisnuite ale comunitatii academice.

Autori de produse e-Learning si Software Educational, specialisti, profesori, studenti, elevi, din toate domeniile de activitate

 • Pentru produsele de e-Learning trebuie sa se defineasca obiectivele, utilizatorii carora li se adreseaza, suportul hardware si software necesar folosirii
 • Pentru produsele de Software Educational trebuie sa se defineasca domeniul si tematica, tehnicile de metodica predarii implementate, nivelul (superior sau preuniversitar) utilizatorilor carora se adreseaza, suportul hardware si software necesar folosirii.

Autori de programe si strategii pentru educatia initiala si training, specialisti, profesori, inspectori, experti, consilieri, din toate domeniile de activitate

 • Sunt prioritare teme privind programe de formare initiala si continua, programe analitice, curriculum si continuturi, competitivitatea, calitatea academica si postuniversitara
 • Lucrarile trebuie sa abordeze strategii de dezvoltare si formare, management de proiecte, lucrul in echipe, metodologii de implementare, studii de caz

Conform standardelor CNIV (a se vedea arhiva CNIV) lucrarile primite vor fi acceptate si publicate in Volumul CNIV (ISSN 1842-4708)si pe CD numai daca respecta criteriile corespunzatoare unei lucrari academice: cercetare / studiu / analiza / produs software ce abordeaza un subiect sau o tema si care reprezinta o investigare originala / comparativa sau o implementare a unor metode/tehnici in vederea obtinerii unor rezultate sau a unor concluzii.

Conform cu obiectivele CNIV se recomanda promovarea si implementarea ideilor moderne in educatia initiala si in formarea continua, promovarea spiritului de lucru/cercetare in echipa, atragerea si includerea tinerilor in programele de cercetare si dezvoltare, promovarea si implementarea tehnologiilor de tip IT&C in educatie si in formarea continua.


In cazul lucrarilor cu autori elevi este obligatoriu ca acestea sa aiba indrumator un cadru didactic din mediul preuniversitar sau universitar.

Pentru elevii si profesorii din invatamantul preuniversitar, se recomanda sa-si anunte participarea la CNIV si prin anuntarea Conducerii Unitatilor Scolare si a Inspectoratelor Scolare Judetene care vor sprijini aceste actiuni, asa cum au facut-o si in editiile precedente.

Anunţ CNIV - Având în vedere că în ultimii ani s-a intensificat colaborarea cu parteneri din străinatate la diverse proiecte europene, atât la nivel preuniversitatr, cât şi univesitar, adresăm INVITAŢIA să propuneţi lucrări la CNIV prin includerea în lista de AUTORI şi a partenerilor din străinătate. În acest fel se va realiza o mai bună cunoaştere a preocuparilor în cadrul proiectelor. De aceea, în volumul de lucrări de la CNIV, începând cu acest an vor apărea şi lucrări redactate în Lb. Engleză. De asemenea, aceşti parteneri trebuie să fie invitaţi să participe la sesiunile de lucru de la CNIV.

Autorii de lucrări sunt rugaţi să urmărească anunţurile de la categoria "ŞTIRI"


Propuneri de Teme / Lucrări în Plen

Orice participant este invitat sa faca propuneri de TEME si/sau LUCRARI ce vor fi prezentate in plen in Sesiunea de deschidere CNIV; Comitetul de organizare si Comitetul Stiintific isi rezerva dreptul de alegere. Propuneri la adresa E-Mail cniv[at]fmi.unibuc.ro sau vlada[at]fmi.unibuc.ro.

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.