CNIV 2021

CINOR (Centrul de Informatică și organizare al Municipiului București, a II-a unitatea de informatică înființată în România, după CCUB (Centrul de Calcul al Universității din București), fondat de acad. Grigore C. Moisil în anul 1962


Centrul de Informatică și organizare al Municipiului București (CINOR)

MARIN VLADA, membru CRIFST, Academia Română
Universitatea din București
Proiectul ROINFO 2018-2022 "Romanian Informatics"
Web: https://sites.google.com/view/roinfo/

CINOR*
(Centrul de Informatică și organizare al Municipiului București, a II-a unitatea de informatică înființată în România, după CCUB (Centrul de Calcul al Universității din București), fondat de acad. Grigore C. Moisil în anul 1962 

-------------------------
(*)  

Anul 1966 – în cadrul Centralei de Construcții a Municipalității București se înființează un departament numit „Serviciul de Cercetări Operaționale”. La scurt timp acest departament a devenit Centrul de Calcul București (CCB) și a funcționat într-o clădire de pe str. Covaci, apoi pe str. Doamnei (lângă Banca Națională). Un rol important la înființarea CINOR l-a avut ing. Dinu Anastasiu, un bun organizator și mereu pentru aplicarea celor mai inovatoare metode în domeniul perfecționării pentru utilizarea calculatoarelor în rezolvarea problemelor. 
• Anul 1973 – Centrul de Calcul București (CCB) se transformă în Centrul de INformatică și ORganizare al Municipiului București (CINOR), actualul nume, și se mută în clădirea din str. Luterană, nr. 11 (în apropiere de Sala Palatului).

-------------------------

Motto: „Informatica este știința organizării, procesării, stocării și transmiterii datelorJean-Dominique WARNIER, 1970

După absolvirea Facultății de Matematică - secția de Informatică, mi-am început activitatea profesională ca programator la CINOR – o perioadă de aprox. 5 ani (Centrul de Informatică și Organizare al Municipiului București), unde am fost repartizat prin repartiție guvernamentală (acest mod de repartiție al absolvenților s-a realizat până în anul 1992 sau 1993), în august 1979, când am absolvit anul V (azi, program de master), la grupa de Limbaje specializate, de la Facultatea de Matematică a Universității din București. Știu că, în acea vreme era cunoscută lozinca/sloganul “Integrarea învățământului cu cercetarea și producția”. Eram foarte nerăbdător și curios să aplic la locul de muncă ce am învățat în timpul studiilor, în domeniul informaticii, și mai ales, în rezolvarea problemelor folosind calculatorul.

  • După prima zi de angajare, câteva săptămâni (2 saptămâni la perforare și o lună la calculator) am avut o activitate de cunoaștere (“filieră”) a compartimentelor /departamentelor existente atunci prin structura de organizare a activității de la CINOR. Acest lucru a fost benefic deoarece îți dădea posibilitatea să cunoști întreaga activitate a unității. E drept că, la compartimentul de perforare – era o perioada de 2 săptămână, m-am plictisit, și de aceea, mă retrăgeam în spatele unor dulapuri și rezolvam probleme din Gazeta Matematică – o pasiune din timpul anilor de liceu. După acestă perioadă (“filieră”), a urmat o perioadă de 2 luni de pregătire unde trebuia să absolvim Cursul de “Programare structurată” în limbajul COBOL predat de doamna programator Marin Florica, și unde am lut cunoștință de metoda Warnier pentru proiectarea programelor informatice.
  • În acea perioadă România construia pentru economia națională, la Fabrica de calculatoare FELIX de pe platforma Pipera din București, calculatorul FELIX C 256/1024 (licență franceză)– calculator din generația a III-a pe care am învățat programare la facultate.
    La CINOR, în perioada 1979-1983 am activat la diverse proiecte (se lucra în limbajele de programare COBOL și FORTRAN), fiind solicitat să lucrez la proiecte pentru ROMPROIECT ce însemna programe în FORTRAN pentru plotterul ARISTO (Digigraf 1712, masă de desen automat) de fabricație germană. În anul 1983 am absolvit Cursul de perfecţionare "Tehnici de grafică asistată de calculator" (la CEPECA Bucureşti) ce mi-a consolidat cunoștintele și experiența în acest domeniu nou: Grafica pe calculator . În decembrie 1983 am fost angajat la CCUB (Centrul de Calcul al Universității din București, unitate de cercetare-proiectare de la Facultatea de Matematică, înființată de Grigore C. Moisil în anul 1962), unde Comisia de concurs condusă de prof. Ion Văduva mi-a recomandat să mă ocup de Inteligența Artificială (AI-Artificial Intelligence). La CCUB am participat la diverse contracte de cercetare-proiectare ale unor unități economice cu care CCUB colabora și aveam și câteva ore de seminar și laborator la unele discipline de informatică. În anul 1987 am absolvit Cursul de perfecţionare "Inteligenţa Artificială şi programare logică" (ICI – Institutul Central de Informatică). După mai bine de 10 ani de preocupări (studii și cercetări) în domeniul Inteligenței artificiale (cercetare, cursuri și laboratoare), în anul 1998, mi-am susținut teza de doctorat cu titlul "Models for Exploring Knowledge Data Bases and Applications in Artificial Intelligence".
  • Astăzi, dacă mă gândesc la activitatea profesională de până acum, pot sa trag concluzia că, experiență acumulată la CINOR din elaborarea contractelor de proiectare asistată de calculator, m-a determinat să intru în domeniul Graficii pe calculator (Computer Graphics), domeniu de care m-am ocupat și la Universitatea din București prin articole, cărți, cursuri și seminarii de Grafică pe calculator (în anul 1993, am introdus Cursul de Grafică pe calculator la Colegiul de informatică de la Facultatea de Matematică din București). De asemenea, după anul 1983, la Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), m-a preocupat un domeniu nou și provocator pe plan mondial, și anume domeniul Inteligenței artificiale (cercetare, cursuri și laboratoare), limbajul studiat fiind limbajul PROLOG (programare în logică) – fiind ales limbajul pentru construirea calculatorului inteligent din generația a V-a, în cadrul Proiectului japonez 1981–1990 – , unicul limbaj de programare elaborat pe baza logicii matematice de ordinul I, utilizat în rezolvarea problemelor ce au mai multe spluții gasite prin motorul de căutare bazat pe principiu rezoluției (Robinson, 1965) și pe metoda backtraking (1972). Cele două domenii ale informaticii, m-au ajutat să ințeleg și să studiez domeniul e-Learning pentru utilizarea tehnologiilor oferite de calculator în procesul de predare-învățare din învățământul preuniversitar și universitar, și unde am obținut celemai mari satisfacții profesioale în cadrul proiectelor de e-Learning CNIV & ICVL (http://c3.cniv.ro/, http://c3.icvl.eu/), inițiate și coordonate la Universitatea din București – CNIV din anul 2003, iar ICVL din anul 2006, care continuă și astăzi.

O scurtă descriere despre CINOR - Referințe istorice și evoluție

Anul 1966 – în cadrul Centralei de Construcții a Municipalității București se înființează un departament numit „Serviciul de Cercetări Operaționale”. La scurt timp acest departament a devenit Centrul de Calcul București (CCB) și a funcționat într-o clădire de pe str. Covaci, apoi pe str. Doamnei (lângă Banca Națională). Un rol important la înființarea CINOR l-a avut ing. Dinu Anastasiu, un bun organizator și mereu pentru aplicarea celor mai inovatoare metode în domeniul perfecționării pentru utilizarea calculatoarelor în rezolvarea problemelor. A fost mult stimat de angajații CINOR, deși a fost transferat la COCC –în anul 1979, ca urmare a faptului că fratele său rămăsese în străinătate, iar conducerea politică a vremii aplica sancțiuni. I se spunea „Boss-ul” deoarece in perioada 1970-1972 a fost la perfecționare în USA, apoi în anul 1974. 

Anul 1973 – Centrul de Calcul București (CCB) se transformă în Centrul de INformatică și ORganizare al Municipiului București (CINOR), actualul nume, și se mută în clădirea din str. Luterană, nr. 11 (în apropiere de Sala Palatului). Directori CINOR: ing. Dinu Anastasiu, in perioada 1966-1979, dr. Mat. Constantin Ștefan, în perioada 1979-1990, Ec. Jean Muscalu, în perioada 1990-2002, Ec. Veronica Bănuț – prin cumpărarea tuturor acțiunilor, din anul 2002. 
Anul 1991 – CINOR se transformă în societate comercială pe acțiuni (S.A.). 
Anul 1994 – firma CINOR a devenit firmă cu capital 100% privat, prin metoda MEBO – 30% acțiuni FPS (statul) și 70% acțiui FPP (fond privat). Capitalul material și financiar este pus în valoare de o echipa de peste 50 de specialiști, ce acoperea o gamă largă de competențe și specialități din domeniul Tehnologiei informației (IT) și domenii limitrofe. 
Anul 2001 – firma CINOR a obținut certificarea ISO9001. Evoluția principalilor indicatori financiari dovedește că alegerile/transformările realizate de firmă de-a lungul timpului au fost corecte atât pentru firma cât și pentru parteneri. 
Anul 2002 – s-a schimbat acționariatul majoritar (ec. Veronica Bănuț), iar în anul 2004 firma CINOR SA s-a mutat în Str. Mihai Eminescu Nr. 129, Sector 2, București, unde este și azi. Fosta clădire este părăsită.
perioada 1992-2005 - activitate comercială structurată în serviciile: comercial vânzări, tehnic și aprovizionare. În activitatea comercială erau implicați peste 45 de salariati. Activitate comercială - vânzări directe de echipamente IT, componente IT , consumabile, participări la licitații și derularea licitațiilor câștigate, service echipamente în garanție și post-garanție. Calitatea serviciilor furnizate au făcut ca in timp CINOR să realizeze un portofoliu de clienți remarcabili atât în mediul privat cât și la nivelul instituțiilor de stat.
• Produse software CINOR – Cele mai importante aplicatii software dezvoltate de firma CINOR: ARTERE, VENIS, ECOFIN, Jurist-PC, Moara, Cincada. 

• Anul 2005 - ACȚIONARI CINOR: Bănuț Dumitru, Bănuț Veronica și Maier Natalia
În anul 1980 CINOR avea circa 250 salariați ce activau în următoarele 7 structuri de organizare (ateliere/departamente): Analiză (șef de atelier Toni Nedelcovici), Programare (șefi de atelier Ion Zgavarogea și Mihai Popescu), Asamblare, Exploatare, Implementare, Teleprelucrare, Metodologie. În anul 1981 s-a înființat atelierul Digitizare și Desen Automat (DDA) – șef de atelier Dan Isac, după ce CINOR a fost dotat cu tehnică de calcul modernă (calculator și masă de desen automat). 
În acea perioadă de informatizare a economiei naționale (era un program național pe perioada 1971-1980) CINOR– o unitate de informatică dintre cele mai mari din România – la un moment dat a avut aprox. 300 de angajați, împreună cu Institutul Central de Informatică (ICI) și Centrul de Cacul ASE București erau centre de coordonare a tuturor Centrelor Teritoriale de Calcul Electronic (CTCE) din țară privind dotarea și activitatea de informatizare. CINOR era coordonat de Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului București.

Dispoziție de repartizare din anul 1974 pentru absolventul Adrian Pricop, cu examen de bacalaureat la Liceul Economic nr. 1 București. Repartiție în producție la CINOR


Un birou de la Departamentul “Programare” (echipa 277) – CINOR. Fotografie personală din colecția Mihaelei Straja (Cîrstea). În imagine Corina Voicu și Mihaela Straja, programatorii Marin Vlada și Octav Ivănescu

În jurul anului 1970 au fost la specializare în Franța pentru metoda Warnier mai mulți specialiști CINOR (ex. Mihai Voicescu) (mesaje pe Facebook de la Mihai Popescu și Maria Gabriela Corpaci).
Conducerea CINOR, directori: Ing. Dinu Anastasiu- perioada 1966-1978, Dr. mat. Ștefan Constantin - din anul 1978-1990, Ec. Jean Muscalu - după anul 1990. Directori adj.: Dumitriu Ion, Silviu Șuteu

Departamente/ Compartimente CINOR (din anii 1989 sau 2000, explicații date în mesaj facebook by Dan Adam). 

Din structura de organizare și din organigrama CINOR ce a fost dimamică (de exmplu Colectivul DDA s-a crea prin 1981/1982), avem următoarea structură de compartimente/departamente ce erau formate din Ateliere, Secții sau Colective, iar Colectivele formate din subcolective: 
Ateliere de Analiză (etaj 6+5+4), 
Ateliere de Programare (etaj 6+5+4), 
Colectiv Teleprelucrare (etaj 6+1), 
Colectiv Desen (etaj 6), 
Colectiv Pregatire Cadre (etaj.4), 
Colectiv Metodologie (etaj 3), 
Conducere (etaj 3), 
Colectiv Contabilitate - administrativ (etaj 3), 
Secția Exploatare (etaj 2), cu următoarele colective: Implementare, Control Date și Perforare-Verificare cartele, 
Colectivul DDA (digitizare & desen automat) (etaj 2), 
 Atelierul de Exploatare (etaj 1), cu următoarele colectivele: Asamblare, Ingineri de sistem și Operatori calculator,
Paza (parter).
Ultima imagine - Dinu Anastasiu (tatăl) și Dragoș Anastasiu (fiul), alături de fiica lui Dragoș, Sursa: https://life.ro/ 

Fotografii din colecția Adrian Pricop, Lucia Niță, Andreea Raianu, Mihaela Straja (Cîrstea). Sursă imagini: Facebook CINOR-isti,

Lista salariaților CINOR pe compartimente/departamente, ateliere și colective (stare temporară, perioada 1966-2004)

1. ANALIZĂ

1. Aanei Florentina
2. Adam Dan
3. Bidiga Constanta
4. Borcutean Dorina
5. Bragau Jeni
6. Brezoianu Veronica
7. Cartoafă Sergiu
8. Cernescu Dan
9. Ciuca Sorin
10. Ciurel Ecaterina
11. Corcodel Iancu
12. Corpaci Maria Gabriela
13. Cojocaru Luciana
14. Crișan Ecaterina
15. Cristofor Aurelia
16. Danielescu George
17. Deciulescu Ica
18. Demetriade Sorin
19. Diamandi Mioara
20. Dicu Elena
21. Feldrihan Iulia
22. Florea Mihai
23. Florea Migai Serafim
24. Florescu Emanoil
25. Fomov Mihai
26. Gavrilenco Ileana
27. Georgescu (Boroianu) Marina
28. Ghiță Marian
29. Holtien Senino
30. Holthier Junesh Gerhardt
31. Grigore Paul
32. Ionesti Elena
33. Lazar Mirela
34. Mag Tania
35. Manta Mihaela
36. Marin Mioara
37. Marinescu Aurel
38. Mihail (Stan) Aurelia
39. Mladin Dorel
40. Moisescu Gabriela
41. Munteanu Doina
42. Nanu Silviu
43. Niculescu Elena
44. Niță Lucia
45. Panaitescu Mimi
46. Papa Ion
47. Pescariu Gabriel
48. Popescu Dan
49. Roman Mariana
50. Rotarescu Arleta
51. Sebe Dan
52. Segal Mihaela
53. Seretcu Laur
54. Ștefănescu Doina
55. Ștefănuț Elena
56. Surugiu Jana
57. Tasica Iuliana
58. Toncu Horia
59. Velicu Tatiana
60. Vlase Marinela
61. Voicescu Constanța 

2. PROGRAMARE

1. Albuleanu Doina
2. Avesalon Rodica
3. Balan Ica
4. Balanoiu Silvia
5. Bănuț Veronica
6. Barash Mara
7. Bârlădeanu Ariana
8. Bocai Mariana
9. Burghina Ion
10. Butnareanu (Tulpan) Ariana
11. Călin Doina
12. Calin Carmen
13. Calin Sanda
14. Chitoescu Liliana
15. Chitu Carmen
16. Coanda Liliana
17. Coman Isabela
18. Costache Constantin
19. Cristescu Florina (Ina)
20. Dautner Angela
21. Dinca Marga
22. Dorosecko Madelaine
23. Duceac Cristina
24. Fetcu Lucian
25. Florea Ion
26. Ganță Viorica
27. Gîrbesu Tatiana
28. Geber Kati
29. Ghelase Florin
30. Gorbatâi Cristian
31. Grigore Paul Marian
32. Idu Pompilia
33. Ionescu Mihai
34. Ionesti Vasile
35. Judesh Gerghardt
36. Litman Irin
37. Magheru Narcisa
38. Mandita Gabriela
39. Mandescu Dorothea
40. Manolescu Ioana
41. Marin Gina
42. Matei Anisoara
43. Odaianu Viorica
44. Paduroiu Mariana
45. Pasca Vasile
46. Pasculescu Lia
47. Petre Mariana
48. Pieptea Dan
49. Malița Mioara
50. Matei Mihaela
51. Mihai Geta
52. Mirodeanu Cristian
53. Mitroi Eugenia
54. Muscalu Jan
55. Nedelcu Doina
56. Nisipeanu Teodora
57. Popescu Gabriel
58. Popescu Jenica
59. Popescu Mihai
60. Prodan Silvia
61. Radu Veronica
62. Raducu Petre
63. Raianu Andreea
64. Renea Mioara
65. Roman Mirela
66. Roșca Iulia
67. Roșca Natalia
68. Sebe Mariana
69. Șerbănescu Petrică
70. Sfarti (Adler) Gabi
71. Singer Mirela
72. Slivka Georgiana
73. Staiculescu (Maier) Natalia
74. Stănescu Maria
75. Stancu (Ungureanu) Eugenia
76. Stoia Alexandrina
77. Stoica Constantin
78. Straja (Cârstea) Mihaela
79. Șuteu Dorina
80. Theodorescu Mihaela
81. Toma Liviu
82. Trandafir Romica
83. Valeanu Vladimir
84. Vasile Mariana
85. Vasilescu Anca
86. Visoiu Veronica
87. Vitescu Nona
88. Vlada Marin
89. Voicescu Mihai
90. Voicu Paulina
91. Voicu (Velea) Corina
92. Voinescu Radu
93. Zaharescu Cristina
94. Zgavarogea Ioan

3. DDA (DIGITIZARE & DESEN AUTOMAT) 

1. Adamov Meri
2. Bal Cornel
3. Dancu Doru
4. Duna Elisabeta
5. Florescu Ionut
6. Gheorghe Mirela
7. Isac Dan
8. Ivanescu Octav 9. Leckhun Viorica
10. Nanu Silviu
11. Niculescu Denisa
12. Nitescu Marica
13. Popa Angela
14. Răbâea Adrian
15. Rila Elza
16. Suciu Dan 

4. INGINERI SISTEM - Bucur Elena , Constantinescu Mircea, Dimitriu Raluca, Dragulete Mitica, Manolescu Dorothea, Nicolaescu Diana, Rițiu Flavius, Roșu Felicia 

5. ASAMBLARE - Constantinescu Ileana, Ghelase Florin, Ionescu Ion Johnu, Marin Cati, Petre Alexandru, Popescu Emilia, Sârghie Victor, Sortani Florentina, Streza Doina, Theodorescu Radu, Tifigiu Mioara 

6. Grupul Pregătire Cadre (GPG), Metodologie - Gorbatâi Mirela, Klepper Heidelore, Manolescu Doina , Miclosi Marilena, Popescu Marian, Theodorescu Mihaela 

7. Prelucrari grafice, desen - Chiroaba Bianca (Tudor), Gambechi Mimi, Șerbănescu Afrodita, Turea Viorica, Vișan Rodica 

8. Proiectare - Hertu Anca, Nedelcovici Toni 
9. PLAN - Sandu Cristina 
10. IMPLEMENTARE - Bălănoiu Victoria, Popa Mihai 
11. EXPLOATARE - Popescu Floricel, Sava Viorica 
12. CONTROL DATE - Badea Elena, Ghinea Stefania, Pufulete Nuți 
13. IIRUC - Budulache Victor, Catra Sorin, Geanta Victor, Gheorghe Lucian, Ionescu Adrian, Morar Gheorghe 

14. OPERARE CALCULATOR
1. Antim Svetlana
2. Avesalon Rodica
3. Bejau Dan
4. Bidocea Valentin
5. Burcea Valentin
6. Ciochia Cezar
7. Constantinescu Mircea (Yoghy)
8. Dangeorge Cristian
9. Dangeorge Silvia
10. Dina Vasile
11. Dinca Paul
12. Duceac Cristina
13. Dumitrescu Sorin
14. Elefteratos Aristotel
15. Enache George
16. Gheorghe Mirela (Teianu)
17. Gheorghitanu Dana
18. Ionescu Carmen
19. Luchian Carmen
20. Marin Cati
21. Marina Gabriel
22. Marinescu Carmen
23. Melencovici Sanda
24. Mierloiu Vlad
25. Mirodeanu Cristian
26. Mosteanu Mihai
27. Nastase Alina
28. Nastase Constantina
29. Oci Voichita
30. Padurean Silviu
31. Popa Bradut
32. Preda Fevronia
33. Pricop Adrian
34. Pricop Alina
35. Prundeanu Alexandru
36. Rotaru Marina
37. Schiopu Ioan
38. Stan Florin
39. Teianu (Gheorghe) Mihaela
40. Teodorescu Nelu
41. Vint Dan

15. PERFORARE

1. Adamov Meri
2. Banica Ana
3. Barabas Viorica
4. Binder Frederike
5. Blanaru Eugenia
6. Bratu Elena
7. Bucur Coca
8. Burcea Mariana
9. Catra Sorin
10. Constantinescu Gina
11. Costache Elena
12. Delcea Cati
13. Dicu Angela
14. Dobre Jeni
15. Dudau Carmen
16. Filipeanu Mari
17. Florea(Bulacu) Cornelia
18. Gheorghita (Bolleman) Mariana
19. Gheorghita Florentina
20. Giurcau Irina
21. Gostinar Gabriela
22. Grigorescu Mariana
23. Grosu Angela
24. Grosu Cristina
25. Gusetelu Mia
26. Ionita Marilena
27. Ionita Melania (Barbulescu)
28. Lampadarie Nuti
29. Mihai Doina 30. Leca Gabriela
31. Lila
32. Mafteianu Viorica
33. Manolescu Ica
34. Marinescu (Mierlaru) Nina
35. Monoranu Rodica
36. Nanu Liliana
37. Neagu Florentina
38. Nicolescu Florentina(Bibi)
39. Oprea Dorina
40. Oprea Viorica
41. Panican Adriana
42. Piloff Camelia
43. Plesa Paula
44. Pocora Rodica
45. Popescu Dana
46. Radulescu Adriana
47. Salajan Mihaela
48. Sava Camelia
49. Serban Luminita
50. Simionescu Eugenia
51. Slatcov Oana
52. Stan Gabriela
53. Stanciu Maria
54. Stanica Iuliana
55. Taitis Mariana
56. Tarnacop Diana
57. Trandafir Camelia


16. Psihologie - Tomescu Anca 
17. Contabilitate - Alexandru Roxana (Papuc), Balanoiu Nicolae (contabil șef), Dumitrescu Marius (casier) 
18. Cadre & pregătire cadre - Costea Maria (personal) 
19. Organizația PCR - Stanciu Viorica 
20. Marketing - Gheorghe Relly 
21. Tabelare - Levința Vali 
22. Mecanică - Baloniu Mitica, Popa Ion 
23. Secretariat - Gheorghiu Mariana, Vancic Dana 
24. Pază poartă – Toader, Chivu

Anul 2021 – Clădirea CINOR din str. Luterană nr. 11 este demolată.