CNIV 2021

Omagiu editorial adus academicianului Solomon Marcus: două volume de „Opere alese“ în domeniul informaticii


17 martie este ziua în care cultura și știința românească și-au luat rămas bun de la academicianul, profesorul, mentorul Solomon Marcus. La 5 ani de la plecarea dintre noi, Academia Română anunță apariția în librării, în semn de omagiu, a două volume fundamentale din opera academicianului Solomon Marcus, care cuprind lucrări științifice, studii și articole în domeniul informaticii, publicate de-a lungul a peste 50 de ani de preocupări. Cele două volume intitulate „Opere alese – Informatica“ sunt editate și prefațate de academician Gheorghe Păun, cel mai apropiat discipol al profesorului Solomon Marcus și unul dintre cei mai reputați informaticieni români. 

Profesorul Solomon Marcus a lăsat în urma sa o operă imensă, întinsă pe multe decenii de activitate și reprezentată de zeci de cărți, sute de articole de specialitate și mii de intervenții în presă, ce acoperă mai multe domenii ale științei: analiză matematică, lingvistică matematică, poetică matematică, informatică, semiotică, istoria și filosofia științei, aplicații ale matematicii și informaticii, educație etc. Aflat în fața acestei evidențe, acad. Gheorghe Păun, în calitatea sa de coordonator al prezentei ediții, a optat pentru formula „operelor alese“, conștient fiind că o serie de volume de tip „opere complete“ este practic imposibilă în cazul de față.

În peste 800 de pagini ediția „Opere alese – Informatica“ (Editura Spandugino) prezintă o bună parte din contribuțiile avangardiste ale profesorului Solomon Marcus în domeniul informaticii, de la automate și limbaje formale, din primii lor ani de dezvoltare, la bioinformatică, direcție de cercetare aflată în plină creștere în ultimele decenii ale secolului XX și consacrată ca domeniu fundamental de cercetare în zilele noastre. Conform precizărilor editoriale, selecția a fost făcută din peste o „sută de lucrări, răspândite de-a lungul a mai mult de o jumătate de secol, încă înainte de apariția internetului și a suporturilor electronice, publicate în cele mai diverse locuri“.
„Pentru informaticieni, volumele de față sunt o dovadă și o provocare la a-l citi, reciti și continua […]. Profesor desăvârșit, 
contagios
, cu numeroși cercetători care se revendică a-i fi discipoli, din România până în Japonia și până în Canada, Solomon Marcus a introdus un ordin de mărime special în matematica românească, prin productivitate și ca impact (citări, continuări), dar impune și un nou ordin de mărime în ceea ce privește perenitatea operei sale“ declară într-o elegantă și documentată prefață acad. Gheorghe Păun.
În urmă cu 6 ani, pe 4 martie 2015, academicianul Solomon Marcus era sărbătorit cu fast în Aula Academiei Române, la împlinirea vârstei de 90 de ani. Atunci profesorul Marcus, riguros și încrezător, își prezenta în fața membrilor Academiei programul de viață pentru următorii 5 ani. Evenimentul a fost consemnat în Jurnalul on-line al Academiei Române, unde poate fi vizualizată și o galerie foto: http://bit.ly/3qXr97k


.

ACADEMIA ROMÂNĂ, Comunicat de presă, 17 martie 2021

UPDATE - https://sites.google.com/g.unibuc.ro/marcus/opera-%C8%99tiin%C8%9Bific%C...