Proiectul educaţional CNIV – 10 ani de colaborare dintre mediile: universitar, preuniversitar şi IT