Dezvoltarea tehnologiei: etape şi invenţii - un scurt istoric