Studiul "Rolul echipamentelor electronice în procesul educaţional" realizat de Epson: 3-8 iunie 2015