Lista provizorie a cărților românești de informatică din perioada 1955-2000