Lista provizorie a informaticienilor – Mediul UNIVERSITAR