Lista provizorie a informaticienilor – Mediul PREUNIVERSITAR