Dr. Pham Gia Duc, Istoria înființării și a dezvoltării științei calculatoarelor, Teza de doctorat, 1972